Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

8 powodów, by budować ściany działowe w systemie SOLBET Smart

21.09.2016

8 powodów, by budować ściany działowe w systemie SOLBET Smart

Po pierwsze łatwy do przetransportowania zestaw wyrobów
System SOLBET Smart to zestaw wyrobów: bloczków z betonu komórkowego oraz klej poliuretanowy do ich łączenia. Taki zestaw wyrobów powoduje to, że zastosowanie systemu SOLBET Smart jest wyjątkowo łatwe i widać to już na etapie transportu materiałów.

Bloczki mają wymiary 100 x 240 x 590 mm oraz 120 x 240 x 590 mm i występują w dwóch gęstościach 500 i 600 kg/m3. Oznacza to, że jeden bloczek waży od 10,2 do 12,2 kg. Z kolei klej SOLBET Smart jest w puszkach po 750 ml. To wszystko, bez elementów wielkogabarytowych, ani specjalnych profili. Bloczki i klej można samodzielnie przetransportować nawet przy użyciu samochodu osobowego.


Fot. Łatwość samodzielnego przewiezienia materiałów, to atut systemu SOLBET Smart

Po drugie - łatwe narzędzia do budowy ścian SOLBET Smart
Do budowy ścian działowych i zabudowy w systemie SOLBET Smart będą potrzebne następujące narzędzia: pistolet do kleju poliuretanowego, piła do docięcia bloczków, prowadnica ułatwiająca docinanie bloczków, zmiotka do usunięcia pyłu po szlifowaniu. To wszystko. Jak widać narzędzia nie są skomplikowane tak, jak wykonywanie ścian w tym systemie.


Fot. Proste narzędzia do wykonywania ścian to zaleta systemu

Po trzecie – lekkie ściany działowe
Ściany działowe są elementami, które obciążają konstrukcję budynku. Jeśli masa ścian działowych zawiera w przedziale od 1 do 3 kN/mb, to projektant nie musi uwzględniać ich położenia w konkretnym miejscu, lecz przyjmuje w obliczeniach obciążenie zastępcze równomiernie obciążone. Dla ścian działowych w systemie SOLBET Smart istotą jest to, że przy wysokości do 2,90 – 3,60 m masa ścian kwalifikuje je do ścian działowych, dla których można przyjąć obciążenie zastępcze. Oznacza to, że mogą to być ściany przestawne, a stropy nie wymagają wcześniejszego uwzględnienia położenia ścian działowych SOLBET Smart.

Po czwarte – spełniają warunki techniczne
Ściany wykonane w systemie SOLBET Smart, oprócz niewielkiej masy spełniają cały szereg innych wymagań stawianych ścianom działowym.

Wymagana izolacyjność akustyczna dla ścian działowych w obrębie jednego mieszkania wynosi 35dB. Proponowane rozwiązania ścian o grubości 10 i 12 cm spełniają te wymagania, bo ich izolacyjność akustyczna jest większa. Zestawienie izolacyjności akustycznej ścian przedstawiono w tabeli.

Trzeba też być świadomym, że dźwięki przenoszą się przez ciągi komunikacyjne (drzwi pomiędzy pomieszczeniami), więc wpływ izolacyjności akustycznej ścian działowych nie wpływa znacząco na właściwości akustyczne mieszkania.

Ściany wykonane z bloczków SOLBET Smart też są ścianami ciepłymi. Ściany 12 cm z bloczków o gęstości 500 mogą być stosowane pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, dla których wymaga się współczynnika nie większego niż U=1,0 W/m2K. Izolacyjność cieplna dla ścian podana jest w tabeli.

Tabela: Podstawowe parametry ścian wykonanych w systemie SOLBET Smart

Grubość muru bez tynku [cm]

Średnia gęstość bloczków [kg/m3]

Masa bloczka [kg]

Ciężar charakterystyczny muru z obustronnym tynkiem [KN/m2]

Klasa odporności ogniowej

Wskaźnik izolacyjności akustycznej

RA1R [dB]

Współczynnik przenikania ciepła dla ściany nieotynkowanej [W/m2K]

12

500

10,3

0,77

EI 240

36

0,98

10

570

10,1

0,75

EI 240

36

1,32

12

570

12,2

0,82

EI 240

38

1,15

Klasa odporności ogniowej ścian SOLBET Smart została również przebadana i wynosi ona EI 240. To bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Po piąte – sprawdzona trwałość ścian działowych
Ściany wykonane w systemie SOLBET Smart zostały przebadane. Wykonane z nich modele zachowywały bardzo wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonano badania ściany na obciążenia liniowe, obciążenia mimośrodowe, badania na uderzenia ciałem ciężkim – miękkim, badanie ściany na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych i równoległej do spoin wspornych. Uzyskane wyniki pozwalają stosować system SOLBET Smart do budowy ścian w pomieszczeniach kategorii C oraz kategorii III użytkowania pomieszczeń (pomieszczenia do zebrań i zgromadzeń oraz w strefach dostępnych dla osób wykazujących niewielką dbałość o mienie).


Fot. Badania ściany o grubości 10cm w Instytucie Techniki Budowlanej

Fot. Ściany działowe w systemie SOLBET Smart w budynku komercyjnym

Po szóste – bardzo łatwe w budowie
Ściany działowe w systemie SOLBET Smart wykonuje się bardzo łatwo. Bloczki są wysokiej dokładności wymiarowej – kategorii TLMB. Oznacza to, że tolerancje wymiarowe bloczków wynoszą ±1,0mm na wysokości oraz ±1,5mm na długości i szerokości bloczka.
Klejenie jest również czynnością bardzo prostą. Klej precyzyjnie dozuje się w formie jednego warkocza za pomocą pistoletu do kleju. Wykonanie ściany krok po kroku można obejrzeć na filmach instruktażowych na stronie www.solbet.pl (u dołu artykułu jest zamieszczony link).


Fot.  Do murowania ścian działowych służą bloczki 10 i 12cm (profilowane na zamek)


Fot. Do łączenia bloczków służy klej SOLBET Smart

Po siódme – szybka realizacja ścian
Przy wykonywaniu robót wykończeniowych istotny jest czas realizacji. Korzystne jest, jeśli technologia jest pozbawiona przestojów technologicznych. Taki jest system SOLBET Smart. Przy wykonywaniu ścian klej poliuretanowy wiąże w ciągu godziny. Zatem po wykonaniu ściany można już tego samego dnia rozpocząć roboty wykończeniowe. Przygotować ściany pod tynkowanie lub gładź, albo rozpocząć przyklejanie płytek ceramicznych. Można też równo wymurowane ściany wymalować. Wtedy struktura betonu komórkowego może być walorem wykończenia mieszkania. To duża zaleta, gdy roboty są prowadzone w prawie wykończonym już mieszkaniu.

Po ósme – wysoka trwałość ścian
Zwieńczeniem łatwo, szybko i precyzyjnie wykonanych ścian w systemie SOLBET Smart jest ich trwałość. Z wykonanych badań i doświadczeń wynika, że ściany wykonane w systemie SOLBET Smart są bardzo trwałe i odporne na niesprzyjające obciążenia, jakie działają na tego typu przegrody. Największy wpływ na to mają podatne podłoża, w postaci uginających się stropów, na których ściany działowe są usytuowane oraz obciążenia użytkowe, w postaci przedmiotów zawieszanych na ścianach oraz obciążenia poziome, które zazwyczaj występują w trakcie użytkowania budynku (np. spowodowane oparciem się o ścianę, uderzeniem ciałem miękkim ciężkim, itp.).

Po wielokrotnym sprawdzeniu ścian SOLBET Smart można śmiało stwierdzić, że ściany działowe SOLBET Smart zachowują się jak monolit, który zachowuje bardzo dużą sprężystość. Takie właściwości powodują to, że bardzo dobrze opierają się one takim obciążeniom, nie wykazując przy tym żadnych uszkodzeń. To świadczy o tym, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które można śmiało stosować również w budynkach użyteczności publicznej. Można stosować system SOLBET Smart do budowy ścian w pomieszczeniach kategorii C oraz kategorii III użytkowania pomieszczeń (pomieszczenia do zebrań i zgromadzeń oraz w strefach dostępnych dla osób wykazujących niewielką dbałość o mienie).


Fot. Ściany działowe w systemie SOLBET Smart w budynku komercyjnym

Filmy, jak budować w systemie SOLBET Smart

Fotorelacja z budowy ściany działowej