Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET

22.02.2016

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBETBloczki SOLBET produkowane są z jednomilimetrową tolerancją wymiarów, dzięki czemu mogą być murowane na cienką spoinę. Taki sposób wznoszenia murów rekomenduje się w przypadku ścian jednowarstwowych.

Przed położeniem pierwszej warstwy bloczków należy pamiętać o ułożeniu hydroizolacji poziomej i wyrównaniu nierówności fundamentu lub płyty stropowej. W tym celu wykonuje się warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Po osadzeniu pierwszej warstwy ich górną powierzchnię należy wyrównać, szlifując drobne nierówności pacą z papierem ściernym. Powstały na skutek szlifowania pył należy usunąć przy pomocy zwykłej zmiotki. Zaprawę klejową nanosi się na dokładnie oczyszczoną powierzchnię specjalnie dobraną kielnią SOLBET do cienkich spoin. Warstwa zaprawy nie powinna być grubsza niż 3 mm. 1-3-milimetrowa spoina sprawia, że przegroda jest bardziej jednorodna pod względem termicznym. W pierwszej kolejności  muruje się ściany w narożach ściany. Po ich dokładnym wypoziomowaniu rozciąga się między nimi sznurek, wzdłuż którego muruje się kolejne bloczki. Na co zwrócić uwagę podczas wznoszenia ścian jednowarstwowych?

  • Należy przestrzegać prawidłowego przewiązania elementów murowych.
  • Zachować jednakową grubość spoin, a więc 1-3-milimetrową.
  • Kontrolować poziom murowanych elementów i ewentualnie doszlifować nierówności.
  • Unikać niwelowania nierówności przy zastosowaniu grubszej warstwy zaprawy.
  • Murując w temperaturze ponad +25oC, dopilnować zwilżenia powierzchni bloczków wodą, co zapobiegnie pobieraniu wilgoci z zaprawy.
  • Pilnować, aby bloczki łączone na pióro i wpust dobrze do siebie przylegały.
  • W miejscach, gdzie łączy się ucięte powierzchnie bloczków i w narożach, gdzie nie ma połączenia bloczków na pióra i wpusty (spoinach pionowych) należy nałożyć zaprawę do cienkich spoin.
  • Otworów w miejscach występowania uchwytów montażowych nie wypełnia się zaprawą.

Murowanie na cienką spoinę krok po kroku

Po wykonaniu izolacji poziomej i sprawdzeniu wypoziomowania ścian fundamentowych można przystąpić do murowania pierwszej warstwy bloczków z betonu komórkowego SOLBET. Prace rozpoczyna się od wymurowania bloczków w narożnikach budynku, ustawiając je w taki sposób, aby pióra bloczka znajdowały się od zewnątrz.

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET1. Pierwszą warstwę bloczków muruje się na tradycyjnej zaprawie cementowej. Zniweluje ona różnice poziomów i zabezpieczy izolację poziomą przed uszkodzeniem. Położenie bloczka stabilizuje się za pomocą młotka z gumowym obuchem oraz poziomnicy.


 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET2. Należy pamiętać, że w narożach łączy się bloczki prostopadle, co oznacza, że nie będzie pomiędzy nimi połączenia w spoinie pionowej na pióra i wpusty. W związku z tym należy wypełnić zaprawą miejsca łączenia tych bloczków.

 

3. Gdy narożniki Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBETsą już wymurowane, rozciąga się między nimi sznurek murarski, który będzie wyznaczał krawędź ściany. 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET4. Ostatni bloczek w warstie zawsze wymaga docięcia na odpowiedni wymiar. W tym celu na jego powierzchni należy zaznaczyć linię cięcia i dociąć element piłą taśmową lub ręczna piłą widłową. 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET5. Bloczki, których spoiny pionowe nie będą się łączyć na pióra i wpusty muszą być połączone za pomocą zaprawy. Na dociętą powierzchnię boczną bloczka należy więc nanieść zaprawę cienkowarstwową używając w tym celu kielni SOLBET o szerokości dostosowanej do szerokości bloczka. Dzięki niej warstwa zaprawy nie będzie grubsza, niż jest to wymagane.


 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET6. Docięty bloczek ustawia się na zaprawie cementowej. Powinien on dobrze przylegać do wymurowanych już elementów. 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET7. Po wymurowaniu pierwszej warstwy górną powierzchnię bloczków należy przeszlifować paca do szlifowania SOLBET. W ten sposób eliminuje się ewentualne drobne nierówności. Po przeszlifowaniu powierzchnie bloczków należy starannie oczyścić z pyłu.
 

8. ZapMurowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBETrawę cienkowarstwową nanosi się za pomocą kielni SOLBET. Można ja nałożyć od razu na kilka bloczków. Trzeba jednak obserwować, czy pod wpływem wysokiej temperatury nie zacznie ona twardnieć zanim wymuruje się na niej bloczek.


 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET9. Murowanie kolejnych warstw również zaczyna się od narożników. Bloczki, które nie zostały docięte, a więc maja pióra i wpusty, muruje się jedynie na spoinę poziomą. 

Murowanie na cienką spoinę ścian jednowarstwowych SOLBET10. Bloczki w kolejnych warstwach także muruje się „pod sznur murarski” rozciągnięty między narożnikami. Po ustawieniu każdego bloczka, należy go dokładnie wypoziomować, korygując jego położenie młotkiem z gumowym obuchem i poziomnicą. W analogiczny sposób buduje się kolejne warstwy ściany.