Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

31.12.2015

Murowanie ścian z bloczków SOLBET typu W

Murowanie bloczków SOLBET wyprofilowanych na wpust-wpust powinno wykonywać się z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych. Zaprawę nanosi się na powierzchnie, które się ze sobą stykają (ilustracje poniżej). Nie wypełnia się zaprawą przestrzeni wpustów oraz uchwytów montażowych.

Według Eurokodu 6 normy PN-EN 1996-1-1 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1:  Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych, „gdy elementy są tego typu, że zaprawa znajduje się w pustych przestrzeniach między nimi, spoiny pionowe mogą być uważane jako wypełnione, jeśli zaprawa jest na całej wysokości spoiny na szerokości powyżej 40% szerokości elementu murowego”.

Z tą uwagą, że „spoiny pionowe w murach zbrojonych poddanych zginaniu i ścinaniu przez spoiny, powinny być całkowicie wypełnione zaprawą”. Oznacza to, że np. mury piwnic, które obciążone są naporem gruntu powinny być wykonywane z wypełnieniem zaprawą spoin poziomych i pionowych o pełnej grubości murowanych elementów murowych.

Pozostałe elementy poprawnego wykonywania murów powinny być zachowane, czyli należy zadbać o przeszlifowanie każdej warstwy, usunięciu pyłu, właściwe przewiązanie elementów murowych, o właściwą grubość spoin, przy zastosowaniu odpowiednich zapraw itp.

Praktyczna rada:
Przy murowaniu ścian z bloczków SOLBET profilowanych na wpust-wpust do naniesienia zaprawy do cienkich spoin poziomo dobrze zastosować kielnię o szerokości elementów murowych, natomiast do naniesienia zaprawy w spoinach pionowych warto zastosować kielnie o szerokości 8 cm.