Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Certyfikaty

Potwierdzeniem wysokiej jakości wyrobów firmy SOLBET jest przyznany Certyfikat Zarządzania Jakością według normy PN-ISO 9001.

W dniu 12-13 kwietnia 2000 r. firma SOLBET Sp. z o. o. poddała się auditowi certyfikacyjnemu, który został przeprowadzony przez niemiecką firmę GERMANISCHER LLOYD z Hamburga cieszącą się światowym autorytetem.

 

 

 

 

BS OHSAS 18001:2007

W roku 2004 niemiecka firma Germanischer Lloyd przeprowadziła w firmie Solbet   audit zewnętrzny, którego celem było sprawdzenie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i BHP. Wynik auditu był pozytywny i Solbet uzyskał Certyfikat OHSAS 18001:1999. Certyfikat zakłada, że firma stosuje i utrzymuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z podaną normą