Solbet Artykuły Trendy w budownictwie Dom pasywny – wymagania techniczne

Dom pasywny – wymagania techniczne

Budynki pasywne wznoszone są w Niemczech od latach 90. XX wieku. Dziś coraz popularniejsze są też u nas. Jakie parametry musi spełniać dom pasywny i jak należy go wznosić?

 

Choć koszty utrzymania domu o standardzie budynku pasywnego są niskie, nakłady finansowe ponoszone na jego budowę mogą być jedynie o 10% wyższe od kosztu domu standardowego. Ponadto na budowę takiego obiektu można otrzymać dotacje w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z tego też względu coraz większym zainteresowaniem cieszą się wśród dzisiejszych inwestorów domy pasywne. Sprawdźmy, jakie wymagania techniczne musi spełniać budynek obecnie wznoszony, aby mógł być uznany za pasywny.

Czym jest dom pasywny?

To budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię niezbędną do ogrzewania wnętrza, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz zasilania urządzeń elektrycznych. Standard pasywny osiągają budynki, których potrzeby nie przekraczają 15 kWh/(m².rok). Aby to osiągnąć, konieczne jest wzniesienie domu zgodnie z normami dotyczącymi energooszczędności. Dom pasywny wymaga użycia do budowy materiałów ciepłych. Izolacja musi mieć bardzo wysokie parametry. Konieczne jest zapewnienie szczelności powietrznej przegród, wyeliminowanie mostków cieplnych oraz zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. Także potrzebne jest wykonanie instalacji i montażu urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz jej akumulowanie. Do ogrzania domu pasywnego powinny wystarczać zyski ciepła pochodzące z nasłonecznienia, działających urządzeń elektrycznych i przebywających wewnątrz ludzi. W utrzymaniu odpowiedniej temperatury wnętrz pomaga też w domach pasywnych instalacja grzewcza systemu wentylacji.

Ważna architektura

Aby dom mógł ubiegać się o standard pasywnego, oprócz ciepłych materiałów budowlanych i specjalnego wyposażenia instalacyjnego, musi mieć odpowiedni zamysł architektoniczny oraz optymalne usytuowanie na posesji. Podobnie jak budynek energooszczędny, dom pasywny powinien być on zbudowany na rzucie prostokąta. Jego bryła musi być zwarta, prosta, nieprzesadnie rozbudowana. Najlepiej by był to dom z poddaszem użytkowym. Dach należy projektować jako jedno- lub dwuspadowy, ewentualnie płaski. Jego współczynnik A/V wskazujący na stosunek przegród zewnętrznych do kubatury, powinien być jak najmniejszy, dlatego powierzchnia budynku nie może być przesadnie duża, a adekwatna do realnych potrzeb oraz liczby mieszkańców. Istotnym elementem są przeszklenia. Największe i największą ich liczbę projektuje się od południowej strony. Z kolei od północy planuje się okien niewiele lub wcale. Montaż niedużych przeszkleń na tej elewacji pozwoli na ograniczenie wychładzania się wnętrza. Od strony największego nasłonecznienia powinny znajdować się pomieszczenia dzienne domu, czyli te, w których przebywamy najczęściej. Od północy buforem muszą być wnętrza gospodarcze.

Parametry techniczne materiałów budowlanych

Wznoszone w domu pasywnym przegrody zewnętrzne, czyli ściany, podłoga, stropy i dach, muszą spełniać wysokie wymagania, jeśli chodzi o zapobieganie ucieczki ciepła z ogrzewanych pomieszczeń – współczynniki przenikania ciepła nie może być wyższe niż 0,15 W/(m².K). Materiał izolacyjny ścian i podłogi na gruncie nie powinien być cieńszy niż 30 cm. Dach i stropodach należy ocieplić minimum 40 cm warstwą termoizolacji. Mowa tu o ociepleniu charakteryzującym się współczynnikiem przewodzenia ciepła wynoszącym maksymalnie 0,04 W/(m·K). Przegrody zewnętrzne muszą mieć też wysoką akumulacyjność cieplną, czyli magazynować energię, którą będą oddawały w miarę wychładzania się pomieszczeń. Dlatego wznosi się je z materiałów, spełniających te wymagania. Aby powstał budynek pasywny, można skorzystać z różnych technologii. Najczęściej buduje się ściany dwuwarstwowe z wykorzystaniem betonu komórkowego, keramzytobetonu, ceramiki poryzowanej lub silikatów. Ale można też zastosować technologię szkieletową. Nawet domy z bali mogą osiągnąć standard budynku pasywnego.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy