Solbet Konstrukcja Ścianka działowa: Na poddaszu o wysokości 3m planuję postawić ściankę działową o wysokości około 2,5m i długości około 4m. Na ściance planuję powiesić WC i bidet. Czy taką ściankę o grubości np 11,5cm można zakotwić tylko z jednej strony do słupa żelbetowego? Czy będzie ona wystarczająco stabilna? Drugi koniec ściany będzie się stykał poprzez ościeżnicę z prostopadle stojącą ścianą działową z karton gipsu. Z góry dziękuję za pomoc.

Witam.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (1poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Punkt styku ze ścianą gipsową można wykonać przyklejając bloczki SOLBET za pomocą kleju poliuretanowego. Jednak ze względu na kiepską stabilność ściany G-K należy tę krawędź przyjąć, jako swobodną.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy