Solbet Artykuły Organizacja budowy Finansowanie budowy – jak pozyskać środki na budowę domu?

Finansowanie budowy – jak pozyskać środki na budowę domu?

Budowa domu to spore przedsięwzięcie, wymagające doskonałej organizacji, odpowiedniej ekipy i zorganizowania sporych funduszy. Finansowanie budowy wiąże się z ogromnymi wydatkami. Jak zgromadzić środki na ten cel i gdzie szukać źródeł finansowania? 

Aby dom powstał sprawnie, był profesjonalnie wzniesiony i spełniał wszystkie oczekiwania, nie obejdzie się bez dużego zaangażowania ze strony inwestorów. Choć w dużej mierze musimy polegać na specjalistach, koordynowanie całym procesem leży w zakresie możliwości każdego z nas. Wystarczy poznać kilka zasad, aby uniknąć błędów. Warto czerpać też wzorce od osób, które uporały się już z budową własnego domu. Jednym z elementów koordynowania tego przedsięwzięcia przez inwestora jest finansowanie budowy. Ważne jest nie tylko znalezienia na nią środków, ale również płynne i racjonalne gospodarowanie nimi na każdym etapie.

Koszt budowy

Podczas planowania budowy domu musimy wstępnie oszacować jej koszt, aby móc przystąpić do poszukiwania źródeł finansowania. Oprócz kosztów nabycia działki, wydatki będą obejmowały przede wszystkim: zakup i adaptację projektu, pokrycie formalności urzędowych, koszty wykonania przyłączy do mediów lub/oraz ich doprowadzenia, kupno materiałów budowlanych, ich transport i prace wykonawcze. Wydatki na samą budowę domu można szacować na podstawie kosztorysu, choć w trakcie budowy będzie on podlegał weryfikacji. Jednak już sama cena materiałów oraz wycena prac przez wykonawcę da nam wyobrażenie o koniecznych do zgromadzenia funduszach.

Warto też zdobyć informacje od inwestorów niedawno przeprowadzających podobną budowę. Porady i wskazówki znajdziemy też na stronach internetowych i ogólnodostępnych forach. Przeanalizujmy ceny produktów na portalach, witrynach producentów oraz sklepów z materiałami budowlanymi.

Informacje na temat przybliżonych kosztów budowy zamieszczają też projektanci na stronach swoich pracowni architektonicznych. Decydując się na projekt gotowy, otrzymamy od autora bardzo przybliżony do realnego koszt realizacji. To ułatwia dopasowanie możliwości finansowych do inwestycji, poprzez dobór odpowiedniego projektu. W katalogu koszt budowy będzie rozbity na dwie pozycje, czyli stan surowy i budowa z wykończeniem. Pierwsza odzwierciedla rzeczywisty koszt budowy, druga zależy od przyjętego standardu.

Finansowanie budowy z różnych źródeł

Rzadko kto buduje dom jedynie z własnych środków. Najczęściej budynki mieszkalne powstają dzięki udzielanym przez banki kredytom. Źródeł finansowania szukamy również wśród rodziny i znajomych, którzy są w stanie udzielić nam pożyczki. Nierzadko też, aby możliwe było finansowanie budowy musimy wystawić na sprzedaż inną nieruchomość, na przykład mieszkanie. Wielu inwestorów gromadzi środki, korzystając z kilku rozwiązań jednocześnie. Tego rodzaju posunięcia wymagają jednak czujnej analizy swojej sytuacji rodzinnej i finansowej i podjęcia wielu ważkich decyzji

Uwaga na pułapki

Od tego, czy zgromadzimy fundusze na założony koszt budowy, będzie w dużej mierze zależała szybkość powstania budynku. Przy sprawnej i sprawdzonej ekipie zagwarantuje również ciągłość prac. Niestety zamówienie u jednej firmy budowy „pod klucz” jest rozwiązaniem najbardziej kosztownym. Ekonomiczna inwestycja będzie się wiązała z koniecznością zatrudnienia kilku ekip oraz własnym wkładem prac. Posiadane własne oszczędności, środki zgromadzone na lokatach, polisach ubezpieczeniowych czy funduszach emerytalnych itp. mogą okazać się w dużej mierze wystarczające dla pokrycia założonych kosztów budowy domu. Jednak wycofanie pieniędzy może okazać się bardzo ryzykowne. Należy rozważyć, czy ubieganie się o kredyt, a w późniejszym czasie jego sukcesywne spłacanie, nie będzie bardziej korzystnym rozwiązaniem, niż utrata zabezpieczających nas pod wieloma względami ulokowanych oszczędności. Oczywiście jeśli chodzi o finansowanie budowy przez bank, również należy zachować dużą ostrożność. Najlepiej zasięgnąć rady doradcy kredytowego, choć sytuacja na rynku nieruchomości należy do mało stabilnych.

Z drugiej strony jeśli możemy skorzystać z pomocy finansowej rodziny, będzie to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Jednakże pamiętajmy, że zwolnione od podatku darowizny, to jedynie te pochodzące od osób w pierwszej linii pokrewieństwa. Znaczne sumy pochodząc na przykład od wujostwa czy teściów, będą już obciążone podatkiem.

Dużą kwotę na budowę domu uzyskamy ze sprzedaży mieszkania. Komfortowym rozwiązaniem jest to, gdy nie jest ono naszym jedynym mieszkaniem. W przeciwnym razie tracąc przysłowiowy „dach nad głową” musimy liczyć się z kosztami wynajmu mieszkania na tymczasowe zatrzymanie się do czasu ukończenia budowy. Nawet jeśli zamieszkamy u rodziny, być może konieczne będzie znalezienie sposobu na przechowanie mebli  wielkogabarytowych sprzętów. Jeśli sprzedajemy mieszkanie, musimy sprawdzić, czy od czasu jego nabycia upłynęło 5 lat. Gdy okres ten jest krótszy, będziemy zmuszeni zapłacić podatek.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy