Solbet Artykuły Organizacja budowy Zakończenie budowy – końcowe formalności budowlane

Zakończenie budowy – końcowe formalności budowlane

Zakończenie budowy, jak i jej rozpoczęcie, wymaga zatroszczenie się o odpowiednie formalności budowlane, np. nadanie budynkowi numeru porządkowego. O co jeszcze powinniśmy zadbać, planując odbiór budynku i zamieszkanie w nim?

 

W domu możemy zamieszkać po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i zawiadomieniu Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze użytkowanie budynku. Jeśli urząd nie wnosi sprzeciwu, wysyła do inwestora kserokopię złożonego zawiadomienia z odpowiednią informacją. Dokument ten będzie potrzebny, gdy będziemy starali się o nadanie budynkowi numeru lub podczas zameldowania w nowym miejscu.

Nadanie numeru porządkowego

Na zakończenie budowy należy postarać się o nadanie numeru porządkowego. Domu musi mieć przydzielony taki numer, abyśmy mogli w nim legalnie zamieszkać. Wniosek o numer wraz z wymaganymi dokumentami, opłatą skarbową na podanie i od załączników składamy w urzędzie miasta lub gminy. Jednak zanim złożymy dokumenty, dowiedzmy się w naszym urzędzie, jakie ma wymagania – mogą się one różnić w zależności od regionu. Najczęściej do wniosku należy dołączyć:

  • kopię mapy zasadniczej z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą budynku,
  • kopię zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

O fakcie oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym zostaniemy poinformowani pisemnie. Tabliczkę z numerem domu musimy powiesić na ogrodzeniu lub budynku w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia.

W miastach lub miejscowościach, które mają nazwy ulic czy placów na tabliczce powinna znaleźć się także taka informacja. Natomiast w przypadku gdy nie ma konkretnych ulic na tabliczce oprócz numeru musi się znaleźć nazwa miejscowości lub wsi. Jeżeli nasz dom położony jest w głębi nieruchomości, odgrodzonej od ulicy, tabliczkę z numerem umieszczamy również na ogrodzeniu. Gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka budynków, wówczas nieruchomość ma jeden numer, a poszczególnym budynkom przyznaje się dodatkowe oznaczenia – wielkie litery alfabetu łacińskiego, z wyłączeniem polskich liter, np. 18B. W przypadku gdy budynek został podzielony na dwie nieruchomości  (np. rodzice oddali całkowicie część budynku dzieciom), wprowadza się do istniejącej numeracji dodatkowe oznaczenie dla nowo powstałej nieruchomości dodatkowe oznaczenie – dodaje się do istniejącego budynku mała literę łacińską, np. 18b.

Gdy na naszej działce oprócz domu jednorodzinnego znajduje się także budynek gospodarczy nie ma konieczności nadawania mu oddzielnego numeru porządkowego. Oczywiście jest to możliwe na nasz wniosek – jeśli np. w budynku prowadzimy działalność gospodarczą.

Wpisanie nieruchomości do księgi wieczystej na zakończenie budowy

Zakończenie budowy oznacza także konieczność wpisania nieruchomości do ksiąg wieczystych. Wniosek o założenie księgi wieczystej składa uprawniona osoba do Sądu Rejonowego w wydziale wieczystoksięgowym. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty:

  • oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości, a także dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości,
  • informację o wszystkich uprawnionych osobach, na których rzecz własność ma być wpisana,
  • powołanie tytułu własności nieruchomości,
  • wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń.

Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej. Wszystkie zainteresowane osoby oraz właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków zostają o tym powiadomieni. Do zawiadomienia dołączony jest odpis postanowienia o założeniu księgi wieczystej.

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Aby zameldować się w nowym domu potrzebne jest przedstawienie tytułu do lokalu, w którym zamierzamy przebywać. W przypadku nowo wybudowanego domu, wystarczy pokazać wypis z księgi wieczystej.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy