Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Narzędzia systemowe

Murowanie w systemie SOLBET jest bardzo łatwe. Do murowania należy jednak używać podstawowe narzędzia, które nie tylko ułatwią i przyspieszą prace murarskie, ale także zagwarantują poprawne wykoanie prac murowych. 

Podstawowy zestaw narzędzi powinien zawierać:

  • Piłę ręczną do przycinania bloczków
  • Prowadnicę kątową do równego przycinania bloczków
  • Młotek z gumowym obuchem
  • Pacę do szlifowania bloczków o klasie gęstości 400
  • Strug do szlifowania bloczków o klasie gęstości 500 i wyższej
  • Mieszadło do przygotowania zaprawy
  • Kielnia do murowania na cienką spoinę, o szerokości murowanych bloczków


Fot.: Zastosowanie narzędzi systemowych jest niezbędne, by wykonać prawidłowo mur na cienką spoinę

Poniżej prezentujemy narzędzia, które przydają się do wykonywania ścian w technologii SOLBET 


Ilustracja 1: Kielnia do murowania na cienką spoinę


Ilustracja 2: Piła do przycinania bloczków


Ilustracja 3: Prowadnica kątowa do równego przycinania bloczków


Ilustracja 4: Paca do szlifowania bloczków o klasie gęstości 400


Ilustracja 5: Strug do szlifowania bloczków o klasie gęstości 500 i wyższych


Ilustracja 6: Młotek z gumowym obuchem do układnia bloczków


Ilustracja 7: Mieszadło wo przygotowania zaprawy


Ilustracja 8: Wiertło do wykonywania gniazd instalacyjnych


Ilustracja 9: Wiertło do wykonywania przebić


Ilustracja 10: Rylec do wykonywania bruzd instalacyjnych


Ilustracja 11: Taśmowa piła stolikowa do cięcia bloczków