Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Parametry techniczne betonu komórkowego

Elementy murowe z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z normą PN-EN 771-4+A1:2015-10 - Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. Jak każdy wyrób techniczny posiada wiele właściwości, które podlegają ocenie. W niniejszej zakładce podajemy najważniejsze cechy betonu komórkowego SOLBET.