Porady Eksperta

Potrzebujesz porady?
Zapytaj eksperta

Porady Eksperta

W tym miejscu znajdą Państwo pytania dotychczas zadane naszemu ekspertowi oraz udzielone na nie odpowiedzi. Część opublikowanych porad ze względu na zmianę przepisów lub produkowanego asortymentu może być nieaktualna. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ekspertem.


Witam
Pomiędzy ścianą działową a stropem powinna być szczelina 2-3cm, by móc umożliwić ugięcie stropu w taki sposób, by nie dociążył on ściany działowej.
Szczelinę tę powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym. Może to być np. sprężysta wełna mineralna lub elastyczna piana poliuretanowa np. FlexiFoam.

Zaprawa murarska lub normalna piana poliuretanowa nie sprawdzi się w tym miejscu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Oczywiście, jest możliwe wykonanie ścian piwnic z bloczków SOLBET.
W tym wypadku ściany piwnic, ze względu na napór gruntu, powinny mieć wypełnione spoiny poziome i pionowe. Do tych celów najlepiej zastosować bloczki o klasie gęstości 600 z profilowaniem na wpust (1typ W) o szerokości (1grubości) 24cm lub szersze.

Poniżej załączam przykłady z naszego Atlasu Detali Konstrukcyjnych.


Ilustracja 1: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami jednowarstwowymi


Ilustracja 2: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami z ociepleniem

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (1poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Punkt styku ze ścianą gipsową można wykonać przyklejając bloczki SOLBET za pomocą kleju poliuretanowego. Jednak ze względu na kiepską stabilność ściany G-K należy tę krawędź przyjąć, jako swobodną.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
To bardzo trafny wybór.
Podane współczynniki U są dla ścian, przy założeniu, że są murowane na zaprawę do cienkich spoin SOLBET. Ponieważ wpływ cienkich spoin nie powoduje powstania mostków termicznych i taką ścianę uważa się za jednorodną.

Gdyby to było murowane na zaprawę tradycyjną, to należy uwzględniać mostki liniowe. Przyjmując udział spoin w 1m2 muru można to oszacować. Z obliczeń wynika, że mur na zaprawie tradycyjnej SOLBET 0.5, przy grubości spoin 15mm uzyskuje wsp. U=0,81W/m2K.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jak Pan słusznie zauważył, w przypadku ścian 24cm wykonane słupki w kształtkach U mogą mieć niewystarczający przekrój.
Obawiam się, że połączenie dwóch kształtek też za wiele nie zmieni, ponieważ słupki w ścianie kolankowej są poddane wypychaniu na zewnątrz, więc zależy nam na wymiarze poprzecznym słupków, czyli w tym wypadku 12cm może być za mało.

Aby zwiększyć wymiar poprzeczny można użyć kształtek np. wycinając z jednej strony ścianki i szalując słupki z jednej strony za pomocą deskowania. Wtedy uzyska się już wymiar żelbetu 18cm x 36cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
 

Witam.
Jeśli jest taka potrzeba na wnękę, by ulokować w nim roletę, to jest to oczywiście możliwe. W tym wypadku nadproże o szerokości 18cm do muru z bloczków 24cm jest wystarczające.

Czasami też się to realizuje inaczej. Nadproże lokuje się nad rolokasetą, a poniżej daje się nadproże, które stanowi tylko element maskujący.

Ideę tego rozwiązania przestawiam poniżej. Jest to akurat rozwiązanie dla ściany jednowarstwowej, ale chodzi o zasadę.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
By murować ściany bez spoin pionowych należy zastosować bloczki, które mają profilowane powierzchnie czołowe na pióra i wpusty.
Jeśli ściany będą z ociepleniem, to proponuję wybrać boczki SOLBET Optimal profilowane na pióra wpusty, o grubości 24cm i klasie gęstości 600 lub 500.
Jeśli ściany mają być jednowarstwowe, to należy wybrać bloczki SOLBET Ideal o grubości 42cm. Bloczki SOLBET Ideal są profilowane i są produkowane w gęstości 400kg/m3. Należy je murować na zaprawę murarską do cienkich spoin. Proponuję zastosować zaprawę murarską SOLBET do betonu komórkowego cienkowarstwową 0.1 lub 0.2.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli ściany zostały ocieplone styropianem, to można zastosować tynk cienkowarstwowy SOLBET Terazyt S Baranek lub SOLBET Terazyt S Kornik. Oba tynki są szlachetnymi, mineralnymi zaprawami tynkarskimi, które wchodzą w skład systemu ocieplenia SOLBET GABIT Termo. Uprzednio, na warstwę ocieplenia należy oczywiście przykleić siatkę tynkarską z klejem. Do tego może posłużyć klej SOLBET Gabit Termo Plus biały lub szary.

Można zastosować również inny tynk, tzn. innego producenta, który dopuszcza zastosowanie swojego wyrobu na ociepleniu ze styropianu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ma Pani rację. Zaleca się, by ściana w strefie przyziemia była uformowana w cokół o wysokości 30cm od poziomu terenu. To część ściany, która jest narażona na zawilgocenia wodą odbijającą się od terenu (1tzw. woda obryzgująca). Można tę część wykonać z betonu komórkowego i zabezpieczyć ją za pomocą tynku odpornego na wilgoć “np. tynk marmolitowy” lub np. przykleić płytki zabezpieczając również uprzednio ścianę za pomocą hydroizolacji.
Często wynosi się ścianę fundamentową powyżej gruntu, by cokół był wykonany z bloczków betonowych. Proszę zobaczyć na ilustracji poniżej, gdzie przedstawiono detal najpopularniejszego rozwiązania strefy przyziemia dla ściany z ociepleniem.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to beton komórkowy ma we wszystkich kierunkach te same parametry, więc można wymurować bloczki ustawiając je “na boku”. Należ przy tym pamiętać o tym, by wymurować je dając zaprawę w spoinach poziomych i pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk


Rys. 1: Typowe rozwiązanie posadowienia oraz strefy przyziemnej w budynku jednorodzinnym


Rys. 2: Detale

Witam.
Nie wiem z czego wynika to rozwiązanie, bowiem nie ma potrzeby wykonywania pierwszej warstwy z silikatów. Można jako pierwszą warstwę również zastosować bloczki SOLBET, murując je na zaprawie cementowej, by można było zniwelować nierówności ściany fundamentowej.

Jeśli jednak będzie to wykonywane na warstwie silikatów, to dobrze by było zadbać o to, by bloczki były przewiązane – by spoiny pionowe się mijały o 10cm. Można je murować na zaprawę do cienkich spoin do betonu komórkowego.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy