Porady Eksperta

Potrzebujesz porady?
Zapytaj eksperta

Porady Eksperta

W tym miejscu znajdą Państwo pytania dotychczas zadane naszemu ekspertowi oraz udzielone na nie odpowiedzi.


Ścianę jednowarstwową najlepiej murować za pomocą zaprawy cienkowarstwowej. Po nałożeniu zaprawy i ustabilizowaniu bloczka grubość spoiny praktycznie wynosi 1 mm. W ten sposób spoiny nie wpływają na pogorszenie izolacyjności wymurowanej ściany.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Beton komórkowy uzyskano w 1877 roku. Zernikow sporządził zaprawę wapienno-piaskową w parze wodnej. I pod wysokim ciśnieniem.

Następne lata w 1880 roku opracowano technologię, który stał się podstawą produkcji materiałów budowlanych utwardzanych parą.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Asortyment bloczków jest szeroki. Na ściany nośne używa się bloczki o szerokości od 18 cm. Asortyment najczęściej stosowany to 24 cm, 30, 36 oraz 42 cm.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

W budynkach typu stajnie i obory, w toku produkcji zwierzęcej występuje środowisko wilgotne, które wg Polskie Normy PN-B-03002 (1Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie) jest zaklasyfikowane do klasy ekspozycji MX2. W myśl ww. normy elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego mogą być stosowane w środowisku wilgotnym i mokrym MX2. Jednak nie znając szczegółów i mając na uwadze możliwość wystąpienia środowiska agresywnie chemicznego wewnątrz pomieszczeń inwentarskich zaleca się zabezpieczenie ścian za pomocą emulsji lub innych preparatów na bazie żywic epoksydowych. Takie wykończenie wewnątrz pomieszczeń powinno zagwarantować trwałe zabezpieczenie ścian przed wilgocią oraz środowiskiem chemicznie agresywnym, jakie może wystąpić w tego typu obiektach.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Witam.

Do tego typu ścian można zastosować zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą. Ponieważ ściana będzie z warstwą izolacyjną nie jest istotny wpływ zaprawy na izolacyjność cieplną muru. Z tego tytułu nie ma też sensu murować na zaprawę ciepłochronną.

Na zaprawę cienkowarstwową, przy użyciu systemowych kielni łatwo się muruje. Zaprawa cienkowarstwowa, to też mniej wilgoci technologicznej. Z kolei przy użyciu zaprawy zwykłej należy na pewno mieć umiejętności murarskie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Najczęściej do tego rodzaju ścian stosuje się zamiennie bloczki SOLBET Optimal o szerokości 24 cm i klasie gęstości 600. Bloczki mogą być profilowane lub bez profilowania na pióra i wpusty.

Bloczki najlepiej murować na murarską zaprawę cienkowarstwową lub zwykłą SOLBET. Cały asortyment produkowanych bloczków można murować na zaprawę cienkowarstwową.

Zaprawy do murowania wytwarzamy w naszym zakładzie w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie produkujemy asortyment chemii budowlanej.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Beton komórkowy SOLBET składa się z mineralnych surowców. W skład wchodzą: piasek, woda i wapień. Do produkcji stosowany jest też proszek aluminiowy lub pasta aluminium, która służy tylko do wytworzenia porów powietrza. Aluminium wchodząc w reakcję powoduje powstawanie wodoru, który ulatniając się tworzy w materiale pory powietrza. Po wyprodukowaniu materiału nie ma śladu po tym dodatku.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Najlepiej murować bloczki za pomocą zapraw produkowanych przez naszą firmę. Ponieważ cały asortyment to bloczki o wysokiej dokładności wykonania, więc można je murować na zaprawę cienkowarstwową SOLBET. Jeśli ktoś preferuje murowanie na zwykłą spoinę, to najlepiej to zrobić przy zastosowaniu zwykłej zaprawy SOLBET.

Do murowania ścian jednowarstwowych używa się zaprawę cienkowarstwową. Dzięki temu ściana jest jednorodna termicznie.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Taka przebudowa jest możliwa. Na pewno zbrojenie będzie potrzebne do wykonania wylewki w miejscu, gdzie teraz jest otwór.

Ponieważ jest to ingerencja w konstrukcję budynku, to taka zmiana będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania projektu. Dlatego radzę skontaktować się z uprawnionym projektantem, który na pewno Pani poradzi, jak to należy wykonać i przygotuje projekt potrzebny do uzyskania pozwolenia na przebudowę.

Pozdrawiam

Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy