Podkład Podłogowy 8.0

Zastosowanie:
Podkład podłogowy SOLBET 8.0 służy do wykonywania warstw podkładowych wewnątrz budynków pod wszelkiego rodzaju posadzki – płytki ceramiczne, kamienne,wykładziny dywanowe, PCV, korkowe, panele parkiet. Przeznaczony do wykonywania podkładów  zespolonych z podłożem na spoiwach hydraulicznych oraz do wykonywania podkładów na warstwie rozdzielającej tzn. “pływających” na warstwie paroizolacji lub przeciwwilgociowej. Do stosowania w suchych i wilgotnych pomieszczeniach. Podkład podłogowy SOLBET  zaprojektowany został z myślą o układaniu za pomocą mixokreta.

WŁAŚCIWOŚCI:
SOLBET Podkład podłogowy 8.0 jest przygotowany w postaci suchej mieszanki cementu, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zastępuje tradycyjne jastrychy cementowe przygotowywane na budowie, znacznie ułatwiając i przyspieszając wykonanie prac.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje wody do suchej mieszanki: ok. 3 litry na 25 kg
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – podłoże i otoczenie
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 1 godz.
 • Minimalna grubość warstwy zaprawy: 25 mm – podkłady związane z podłożem, 35 mm – podkłady na warstwie oddzielającej
 • Max grubość warstwy zaprawy: 60 mm
 • Ruch pieszy: po 48 godzinach przy temperaturze 20°C
 • Zużycie zaprawy: ok. 2,0 kg/m2 przy grubości warstwy podkładu 1 mm
 • Układanie okładzin: po 4 tygodniach i wilgotności ≤ 2%, a w przypadku parkietów i paneli wilgotności ≤ 1,5%.
 • Reakcja na ogień: klasa A1 fl
 • Wydzielanie substancji korozyjnych: CT
 • Wytrzymałość na ściskanie:  C 16 (min. 16 N/mm2)
 • Wytrzymałość na zginanie:  F4 (min. 4 N/mm2)
 • Przepuszczalność wody: NPD
 • Przepuszczalność pary wodnej: NPD
 • Izolacyjność akustyczna: NPD
 • Dźwiękochłonność: NPD
 • Opór cieplny: NPD
 • Odporność chemiczna: NPD
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy