Terazyt S Baranek 4.2

Zastosowanie:
Jednowarstwowa zaprawa tynkarska Terazyt S Baranek 4.2, typu 0C przeznaczona jest do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych w systemie SOLBET TERMO, spełniającym wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1. Zaprawą można również wykonywać wyprawy tynkarskie na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Może być również stosowana wewnątrz budynku.

Zaprawa Tynkarska Terazyt S Baranek 4.2 jest elementem systemu ociepleń SOLBET TERMO.
Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:
– zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
– zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
– zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
– mineralna zaprawa SOLBET TERAZYT S Baranek,
– tynk akrylowy SOLBET AKRYL,
– tynk silikonowo-silikatowy SOLBET HYBRYD,
– środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
– siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1,
– płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1,
– łączniki mechaniczne – dopuszczone do obrotu.

WŁAŚCIWOŚCI:
Zaprawa tynkarska Terazyt S Baranek 4.2 należy do tynków dekoracyjnych nadających powierzchniom zewnętrznym elegancki wygląd. Występuje w dwóch wariantach różniących się uziarnieniem: 1,5 mm oraz 2 mm. Tynk ma kolor biały. Może być malowany różnego typu atestowanymi farbami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: 1,5 mm: 5,25 litrów wody na 25 kg zaprawy; 2,00 mm: 5 litrów wody na 25 kg zaprawy.
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże.
 • Czas dojrzewania: ok. 5 min.
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 1 godziny.
 • Zużycie masy tynkarskiej:  2,5-3,0 kg/m2  – dla ziarna 1,5 mm oraz 3,0-3,5 kg/m2  – dla ziarna 2,0 mm.
 • Uziarnienie: 1,5 mm oraz 2 mm.
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1.
 • Absorpcja wody: Kategoria Wc1.
 • Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania: ≤ 1 ml/cm2  po 48 h
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:  µ ≤ 50.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tab. A12, dla P=50%): λ 10,dry mat  = 0,82 W/(mK).
 • Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,1 N/mm2 ; FP: A, B, C w zależności od podłoża.
 • Trwałość: mrozoodporna.
 • Wytrzymałość na ściskanie: CS IV.
 • Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ≤ 1800 kg/m3.
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki.
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach).

Zaleca się zarabianie całych opakowań ze względu na możliwą segregację kruszywa spowodowaną transportem. 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy