Solbet Produkty Chemia budowlana Produkty gipsowe Tynk gipsowy lekki do nakładania maszynowego 6.3

Tynk gipsowy lekki do nakładania maszynowego 6.3

Zastosowanie:
Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki 6.3 SOLBET służy do wykonywania jednowarstwowych tynków  na podłożach z betonu komórkowego, ceramicznych, betonowych itp. wewnątrz budynków metodą mechaniczną. Zaprawa może zostać użyta jako podłoże pod gładzie gipsowe, wapienne lub cementowe i pod tynki szlachetne. Zaprawę można również nakładać ręcznie. Może być stosowana na wszystkie mineralne, nośne podłoża, takie jak bloczki z betonu komórkowego, cegły i pustaki ceramiczne, silikaty, beton, stare i mocne tynki cementowo-wapienne, wolne od substancji obniżających przyczepność, m.in. tłuszczy, bitumów i pyłów.

WŁAŚCIWOŚCI:
Zaprawa Tynk gipsowy maszynowy lekki SOLBET 6.3 jest przygotowana w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna hydratyzowanego oraz wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych. Zastosowane domieszki modyfikujące pozwalają uzyskać wyrób charakteryzujący się doskonałymi właściwościami roboczymi, takimi jak urabialność oraz łatwość nanoszenia i obróbki końcowej.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 15 litrów wody na 30 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Zużycie: ok. 0,85 kg na 1 m2  tynku przy grubości 1 mm 
 • Czas zużycia: ok. 2,5 godz.
 • Grubość warstwy: 8 mm do 10 mm 
 • Grubość kruszywa: do 1 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie: minimum 2N/mm2
 • Przyczepność do podłoża:  ≥ 0,10 N/mm2
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Izolacyjność akustyczna: NPD
 • Opór cieplny: NPD
 • Termin przydatności do użycia: 3 miesiące od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)

Skrót NPD oznacza, że danego parametru się nie bada.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy