Tynk HYBRYD 3.1

Tynk HYBRYD 3.1

Zastosowanie:

SOLBET HYBRYD 3.1 to gotowy do użycia tynk na spoiwie silikonowo-silikatowym, rozcieńczalny wodą. Przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wypraw ochronno-dekoracyjnych na nowych i odnawialnych podłożach mineralnych na warstwach zbrojonych w systemie ociepleń SOLBET TERMO, spełniającym wymagania Krajowej Oceny Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1. Może być stosowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
SOLBET HYBRYD 3.1 służy do nakładania ręcznego i maszynowego. Masa zawiera specjalną kompozycję środków biobójczych ograniczających rozwój glonów, grzybów, pleśni, mchów i innych mikroorganizmów na powierzchni elewacyjnej tynku.

Tynk HYBRYD 3.1 jest elementem systemu ociepleń SOLBET TERMO. Na system ociepleń SOLBET TERMO składają się:
– zaprawa klejąca do styropianu SOLBET Gabit TERMO,
– zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie szarym,
– zaprawa klejąca do ociepleń SOLBET Gabit TERMO PLUS na cemencie białym,
– mineralna zaprawa SOLBET TERAZYT S Baranek,
– tynk akrylowy SOLBET AKRYL,
– tynk silikonowo-silikatowy SOLBET HYBRYD,
– środek gruntujący SOLBET SOLPLAST PLUS,
– siatki z włókna szklanego wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1,
– płyty styropianowe wymienione w Krajowej Ocenie Technicznej nr. IC-iMB-KOT-2018/0036 wydanie 1,
– łączniki mechaniczne – dopuszczone do obrotu.

WŁAŚCIWOŚCI:

Tynk SOLBET HYBRYD 3.1 dostarczany jest w postaci gotowej do użycia masy. Nie należy łączyć go z innymi materiałami. Jeśli zajdzie taka potrzeba dopuszcza się dodanie do niego niewielkiej ilości wody (max 1,5% m/m). Bezpośrednio przed użyciem tynk należy wymieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem w celu wyrównania konsystencji masy.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże pod tynk musi być równe, nośne, zwarte, oczyszczone z kurzu, smarów, resztek farb, wolne od spękań, wykwitów solnych, farb klejowych i wapiennych, pleśni, itp. a także suche i nie przemrożone na całej powierzchni. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć, a wszelkie ubytki i nierówności uzupełnić odpowiednio do tego przeznaczonymi materiałami. Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem SOLBET AKRYL PLUS 12.2 w celu wyrównania chłonności i wzmocnienia podłoża.
Tynk SOLBET HYBRYD 3.1 można nakładać na świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach sezonowania. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 4%. Tak przygotowane podłoża należy zagruntować  gruntem SOLBET SOLPLAST PLUS najlepiej w kolorze zbliżonym do koloru nakładanego tynku w celu ograniczenia przebijania koloru podłoża przez przetarty tynk.

APLIKACJA:

Tynk SOLBET HYBRYD 3.1 nanosi się równomiernie na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem pacy ze stali nierdzewnej. Świeżo naniesionej masie należy nadać oczekiwaną fakturę za pomoc płasko trzymanej pacy plastikowej (fakturę baranka uzyskuje się wykonując ruchy koliste). 
Tynk o granulacji do 1,5 mm można aplikować maszynowo. Tynków nakładanych maszynowo nie należy fakturować. 
Faktury tynku nakładanego ręcznie oraz maszynowo różnią się, stąd mogą wynikać niewielkie różnice barwy. Dlatego nie zaleca się łączenia różnych sposobów nakładania tynku na jednym obiekcie.
Tynku nie należy skrapiać wodą.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

  • Zużycie: 2,5-3,0 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 1,5 mm.
  • Zużycie: 2,0-3,5 kg/m2 tynku o fakturze baranka i uziarnieniu 2,0 mm.
  • Temperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°C.
  • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
  • Opakowania należy chronić  przed przemrożeniem, przegrzaniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy