Solbet Produkty Chemia budowlana Kleje do glazury Zaprawa klejąca Gabit SUPER 7.1

Zaprawa klejąca Gabit SUPER 7.1

Zastosowanie:
Zaprawa klejąca GABIT SUPER 7.1 przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych oraz kamiennych (z wyjątkiem marmurowych) wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ze względu na zwiększona przyczepność i elastyczność jest szczególnie polecana do stosowania na ogrzewanych podkładach podłogowych. W przypadku stosowania  kleju na zewnątrz należy pamiętać, że podłoże powinno być całkowicie nieodkształcalne. 

Właściwości:
Zaprawa klejąca GABIT SUPER 7.1 jest przygotowaną fabrycznie suchą mieszanką, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zaprawa zawiera cement, sortowane kruszywa mineralne oraz domieszki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze. Jest wodo-i mrozoodporna. Dodatkowa właściwość, jaką jest ograniczony spływ i wydłużony czas otwarty,  w znacznym stopniu ułatwiają prowadzenie prac okładzinowych.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: ok. 6,5 litrów wody na 25 kg zaprawy
 • Gęstość nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Czas dojrzewania: ≥ 5 min
 • Czas korekty: do 10 min
 • Czas zachowania właściwości roboczych: ok. 2 godz.
 • Spoinowanie: po 48 godz. 
 • Reakcja na ogień: klasa A2 – s1 – d0
 • Substancje niebezpieczne: patrz karta charakterystyki
 • Siła wiązania jako: przyczepność początkowa: ≥ 0,5 N/mm2
 • Trwałość, dla : przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 0,5 N/mm2
 • Trwałość, dla: po starzeniu termicznym: ≥ 0,5 N/mm2
 • Trwałość, dla: po cyklach zamrażania-rozmrażania: ≥ 0,5 N/mm2
 • Czas otwarty: przyczepność po czasie 30 min: ≥ 0,5 N/mm2
 • Spływ: ≤ 0,5 mm
 • Orientacyjne zużycie – w zależności od stopnia równości podłoża i rodzaju płytek zużycie może ulec zmianie
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)    

Orientacyjne zużycie zaprawy klejowej do glazury

Płytki o bokuWymiar zębów pacyIlość zaprawy kg/m2

do 10 cm
do 15 cm
do 25 cm
do 30 cm

4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
2,5
3,0
3,7
4,2 

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy