Solbet Artykuły Organizacja budowy Ściany w domu energooszczędnym

Ściany w domu energooszczędnym

Ucieczka ciepła z budynku to największe zagrożenie dla jego ekonomicznej eksploatacji. Dom energooszczędny musi mieć termoizolację, która zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych. Czym powinny charakteryzować się ściany w domu energooszczędnym?

Według analizy bilansów energetycznych w budynkach jednorodzinnych, którą przygotowano na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można jasno stwierdzić, że za największe straty energii w ogrzewanym domu odpowiada nieszczelność okien, a jest to od 36,3 do 23,1%. Następna na liście jest wentylacja o wpływie 31,6-25,5%. Na trzecim, niechlubnym miejscu znajdują się ściany zewnętrzne (19,6-13,3%). Za nimi plasują się kolejno dach, podłoga na gruncie, strop pod nieogrzewanym poddaszem, drzwi zewnętrzne i strop zewnętrzny. Jak łatwo ocenić, największe powierzchnie budynku, czyli przegrody zewnętrzne należą do elementów, których wykonawstwo powinno być wyjątkowo profesjonalne. Dlatego też ściany w domu energooszczędnym powinny być wzniesione nie tylko z dobrej jakości materiałów, ale także odpowiednio zaizolowane.

Jak ciepły ma być dom energooszczędny?

Dom energooszczędny to taki, którego wskaźnik zużycia energii, czyli ciepła służącego do jego ogrzania, będzie wynosił maksimum 70 kWh/m2 w ciągu roku. Na wymagany bilans energetyczny oraz redukcję zapotrzebowania na energię wpływa wiele elementów, od kształtu budynku, przez konstrukcję, wybór instalacji oraz zastosowane materiały budowlane. Jednak termoizolacja ma tu kluczowe znaczenie. Odpowiedni jej wybór może ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku nawet o 40%. Wymagany dla budynku energooszczędnego współczynnik przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne wynosi 0,15 W/(m2·K). Takie parametry można uzyskać wznosząc budynek z różnych materiałów o wybranej izolacyjności termicznej.

Ściany w domu energooszczędnym w jednej, dwóch czy trzech warstwach?

Wybór technologii budowlanej do wznoszenia domu energooszczędnego jest drugorzędny. Wszystko zależy od zastosowanych materiałów. Dom energooszczędny można wybudować z drewna oraz w technologii szkieletu drewnianego, jednak najczęściej wybierana jest technologia murowa. Aby ściany w domu energooszczędnym miały wymaganą termoizolacyjność do ich budowy można użyć np. betonu komórkowego, silikatów, prefabrykatów keramzytobetonowych i poryzowanej lub tradycyjnej ceramiki. Zarówno budynek ze ścianami jedno-, jak i dwu- i trójwarstwowymi może spełniać przedstawione wymogi. Jednak rzadko korzysta się w domach energooszczędnych ze ścian jednowarstwowych. Najczęściej architekci projektują budynki ze ścianami dwu- i trójwarstwowymi, gdyż wyznaczony cel niskiego zapotrzebowania na energię najpewniej uzyskać poprzez zastosowanie odpowiedniej  grubości termoizolacji.

Kluczowa rola termoizolacji

Zarówno styropian, jak i wełna mineralna pełnią znaczącą funkcję w ociepleniu metodą lekką suchą. Nowoczesne płyty termoizolacyjne o zwiększonej termoizolacyjności – o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym 0,031-0,033 W/(m·K) – pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów. Styropian wzbogacony grafitem lub o zwiększonej gęstości objętościowej (EPS 70 i EPS 100), doskonale ocieplą ściany murowane. Także udoskonalona wełna o gęstości 80-150 kg/m3 – do wyboru mamy produkt o zaburzonym układzie włókien oraz lamelowy – sprawdzi się na elewacji domu energooszczędnego. Dobrym rozwiązaniem jest też wełna dwuwarstwowa.

W praktyce dobrej jakości nowoczesna termoizolacja o grubości ok. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła maksymalnie 0,036 W/(m2·K), powinna pozwolić na uzyskanie wymaganego dla ścian zewnętrznych współczynnika przenikania ciepła U ≤ 0,15W/(m2·K). Należy równocześnie kierować się zasadą, że im wyższy współczynniki przewodzenia ciepła danego materiału, tym grubszą jego warstwę trzeba położyć. Normy jednak spełniać będzie dom energooszczędny, w którym termoizolacja zostanie ułożona profesjonalnie, co pozwoli zapobiec powstawaniu mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki ciepła. Największą uwagę trzeba zwrócić na łączenia, miejsca montażu i okolice wszystkich otworów.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy