Nietypowe nadproża – nadproże łukowe i inne rozwiązania

Nietypowe nadproża – nadproże łukowe i inne rozwiązania

W architekturze nawiązującej do tradycji na niestandardowe formy ścian wpływają okna i drzwi, które oprócz popularnej formy prostokąta, zwieńczone są łukiem, a nierzadko przybierają formę okręgu lub elipsy.

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy