Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym 0.2

Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym 0.2

Zastosowanie
Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego przeznaczona jest do wznoszenia murów metodą murowania na cienka spoinę klejenia ścian z bloczków z betonu komórkowego. Można nią murować również cegły, pustaki oraz inne elementy murowe.

Właściwości
Zaprawa Murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego  jest przygotowana w postaci suchej mieszanki spoiw hydraulicznych , wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiających parametry techniczne i właściwości robocze. Zaprawa jest mrozo i wodoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscu spoin między elementami murowanymi.

DANE I PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Proporcje mieszania: od 5 do 7 litrów wody na 25 kg zaprawy
 • Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC – otoczenie i podłoże
 • Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz.
 • Grubość spoiny: max 3 mm 
 • Czas korekty: do 7 minut
 • Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5
 • Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna wg  PN-EN 998-2:2012, załącznik C): ≥ 0,3 N/mm2
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,02% suchej masy zaprawy
 • Reakcja na ogień: Euroklasa A1
 • Absorpcja wody: ≤ 0,8 kg/(m2min0,5)
 • Przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna współczynnika dyfuzji pary wodnej wg PN-EN 1745:2012 , tabela A.12): µ =5/20
 • Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna wg PN-EN 1745:2012, tabela A.12, dla P=50%): λ 10,dry,mat  < 0,45 W/mK
 • Trwałość: mrozoodporna
 • Grubość kruszywa: < 2 mm
 • Substancje niebezpieczne: patrz Karta Charakterystyki
 • Zużycie: około 4,5 kg suchej zaprawy na 1m2 muru o grubości 24cm, przy grubości 3mm, przy murowaniu elementów murowych profilowanych na pióra i wpusty, czyli ze spoinami pionowymi niewypełnionymi
 • Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w  suchych   pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach)
Orientacyjne zużycie zaprawy do cienkich spoin na 1m2 ściany z bloczków SOLBET
Grubość murowanej ściany [cm] Zużycie zaprawy (suchej mieszanki) na 1m2 [kg]
Bloczki profilowane na pióra i wpusty (mur bez wypełnienia spoin pionowych) Bloczki bez profilowania (mur z wypełnionymi spoinami pionowymi)
6 - 1,1
8 - 1,4
10 - 1,8
12 - 2,2
18 2,3 3,2
24 3,0 4,3
30 3,8 5,4
36 4,5 6,5
42 5,3 7,5