Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Zbrojenie przeznaczone do wzmocnienia stref podokiennych, w postaci płaskiej kratownicy. Umieszcza się je w spoinie poziomej. Zalecane w szczególności do murowania ścian jednowarstwowych.


Fot. Zbrojenie w postaci płaskiej kratownicy


Fot. Zatopienie zbrojenia w spoinie


Fot. Umiejscowienie zbrojenia w murze, w strefie podokiennej