Obrazek nagłówka

Brak obiektów i-drop®

Spis treści


Jeżeli zamiast obiektu i-drop® wyświetla się miniatura z ikoną: Brak obiektu i-drop® oznacza to, że obiekty i-drop® są niedostępne.

Brak obiektu i-drop®

Przykładowa miniatura nieaktywnego obiektu i-drop®.

Poniżej zostały przedstawione przyczyny braku dostępności obiektów i-drop® oraz sposoby rozwiązania tych problemów.

do góry

Brak kontrolki i-drop®

Kontrolka i-drop® (i-drop.ocx) jest to dodatek do przegladarki internetowej w postaci formantu ActiveX. Poprawnie zainstalowana w przeglądarce pozwala na korzystanie z obiektów i-drop® umieszczonych w bibliotece oraz na stronach internetowych.

Informacje, jak sprawdzić czy kontrolka i-drop® jest zainstalowana w systemie dostępne są tutaj.

Jeżeli kontrolka i-drop® nie jest zainstalowana w przeglądarce internetowej należy ją zainstalować wg instrukcji dostępnej tutaj.

do góry

Przeglądarka nie obsługuje technologii i-drop®

Obsługa formantów ActiveX, w tym kontrolki i-drop®, w standardzie, obsługiwana jest jedynie przez przegladarkę Microsoft Internet Explorer.

Niektóre przeglądarki dostępne na rynku posiadają obsługę formantów ActiveX lub istneją dodatki do tych przeglądarek, rozszerzające ich funkcjonalność o obsługę tych formantów.
Więcej informacji nt. obsługi formantów ActiveX dostępne będzie w dokumentacji danej przegladarki, badź na stronie www jej producenta.

do góry

Przeglądarka ma włączone zabezpieczenia uruchamiania formantów ActiveX

Jeżeli ustawienia zabezpieczeń przeglądarki nie pozwalają lub ograniczają uruchamianie formantów ActiveX, obiekty i-drop® mogą być niedostępne.

W takim przypadku, w zależności od ustawień, mogą pojawić się następujące monity:

IE Monit 1

W takim przypadku, aby odblokować formanty ActiveX i udostępnić obiekty i-drop® w bibliotece, należy kliknąć przycisk Tak.

W przypadku innej kombinacji ustawień zabezpieczeń przeglądarki, zamiast powyższego monitu może pojawić się pasek informacji pokazany poniżej:

IE Monit 2

IE Monit 2a

Aby odblokować formanty ActiveX i udostępnić obiekty i-drop® w bibliotece należy kliknąć pasek informacji, a następnie, z menu paska wybrać opcję Zezwalaj na zablokowaną zawartość... (1).

IE Monit 3

W przypadku pojawienia się monitu przedstawionego poniżej:

IE Monit 4

należy kliknąć przycisk Tak, co spowoduje odblokowanie formantów ActiveX i udostępnienie obiektów i-drop®.

Zablokowane formanty ActiveX - obiekty i-drop® niedostępne

Jeżeli obiekty i-drop® są niedostępne, a żadne z powyższych monitów nie pojawiają się należy zmodyfikować ustawienia zabezpieczeń przeglądarki. Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj.

do góry