Obrazek nagłówka

Wstawianie obiektów i-drop® do projektu

Spis treści


Wstawianie obiektów i-drop® do projektu

Obiekty i-drop® umieszczone zostały w bibliotece w postaci miniatur elementów systemu SOLBET Perfekt (1).

Panele i-drop®

Aby wstawić dany obiekt i-drop® do środowiska projektowego AutoCAD® wystarczy najechać na niego wskaźnikiem myszy, a następnie przenieść techniką
przeciągnij-i-upuść (ang. drag-and-drop) w obszar roboczy rysunku w programie AutoCAD®.

Spowoduje to przejście AutoCAD®-a w tryb polecenia Wstaw blok. Po określeniu takich parametrów obiektu jak:

  • punkt wstawienia
  • skala (x, y, z)
  • kąt obrotu

obiekt zostaje wstawiony do projektu.

do góry

Wskaźnik i-drop®

Po najechaniu kursorem myszy na obiekt i-drop® zmienia się on na ikonę i-drop® Ikona i-drop® Oznacza to, że obiekt i-drop® jest dostępny i może być wstawiony do środowiska projektowego.

Po przeciągnięciu obiektu i-drop®, do aplikacji gdzie ma zostać wstawiony, w zależności czy dana aplikacja akceptuje obiekty i-drop®, kursor przyjmie postać:

Dla aplikacji akceptujących obiekty i-drop®Ikona i-drop® akceptacja
Dla aplikacji nie akceptujących obiektów i-drop®Ikona i-drop® odrzucenie

Jeżeli dany program nie akceptuje obiektów i-drop® można nacisnąć przycisk Esc aby przerwać proces wstawiania obiektu.

do góry

Punkty wstawienia obiektów

Punkt wstawienia obiektów są to współrzędne, które określają położenie obiektu w przestrzeni środowiska projektowego. Punkty wstawienia obiektów z biblioteki modeli produktów firmy SOLBET dobrane zostały w taki sposób, aby wstawianie ich do projektu było łatwe i szybkie.

Poniższe ilustracje pokazują punkty wstawienia dla kilku przykładów elementów biblioteki.

Bloczek Kształtka U NAdproże

Punkt wstawienia punkt wstawienia

do góry