Adress och telefon

Adress och telefon

SOLBET Spółka z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

Phone:  +48 52 387 42 11
Fax:       +48 52 387 22 09

Jag medger att SOLBET Sp. z o. o. med säte i Solec Kujawski (86-050) ul. Toruńska 71, tel. 52 387 41 00, e-post: sekretariat@solbet.pl behandlar mina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna kommer att behandlas endast för att skicka information om angivet ämne och det är endast personuppgiftsansvariges behöriga anställda som har tillgång till personuppgifterna. Det är frivilligt att ange personuppgifter. Mitt medgivande utgör underlag för behandling av personuppgifterna. Jag har rätt att när som helst ta tillbaka medgivandet vilket inte påverkar lagligheten en den behandling som skett innan medgivandet togs tillbaka. Mina personuppgifter kommer att lagras under den tid som är nödvändig för att ge svar. Jag har rätt att hos personuppgiftsansvarig begära tillgång till mina personuppgifter, rätta till dem, ta bort eller begränsa behandlingen samt rätt att inlämna invändningar mot behandlingen, rätt att överföra uppgifterna samt rätt att inlämna klagomål till tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifter till uppgiftsskyddsombud: e-mail:iodo@solbet.pl.

* Obligatoriskt fält