Solbet Produkty PUTS MURBRUK

PUTS MURBRUK

SOLBET TUNNFOGSBRUK

Det grundläggande murbruket utgörs av SOLBETs tunnfogsbruk till lättbetong. Det är avsett för sammanfogning av murelement (både inom- och utomhus) med tunnfog (som enligt standarden EN 1996-1 ska vara mellan 0,5 och 3 mm tjock). Tack vare sådan sammanbindning blir väggen av lättbetong homogen vad gäller värmeegenskaper vilket innebär att tunnfogen inte bidrar till bildning av köldbryggor

Tunnfogen innebär dessutom mindre mängd teknisk fukt som tillförs under murningen. Det innebär också miljötänkande med hänsyn till en lägre vattenförbrukning.

Bruket kan med fördel användas för murning av andra murelement än lättbetongblock, ex. keramiska eller betongelement som dock måste ha en hög måttnoggrannhet.

Bruket kännetecknas av en lämplig tryckhållfasthet (10 MPa), mycket god bearbetbarhet, frost- och vattenbeständighet samt god vidhäftning till underlaget. Bruket bereds i form av torrblandning av hydrauliska bindemedel, utvalda minerala ballastmaterial samt tillsatser som förbättrar tekniska parametrar och arbetsegenskaper.

Tekniska data:

 • blandningsförhållande: 6 liter vatten för 25 kg bruk,
 • användningstemperatur: från +5 till +25ºC – omgivningen och underlaget,
 • tryckhållfasthet: 10 MPa,
 • bindningsstyrka
  – vidhäftande skjuvhållfasthet: ≥ 0,20 N/mm²
  – böjhållfasthet: ≥ 0,10 N/mm²
 • öppentid: ≥ 4 timmar,
 • justeringstid: upp till 7 minuter,
 • åtgång: 4,5 kg torrbruk för 1 m² 24 cm tjock vägg, vid 3 mm fogtjocklek,
 • förvaring: 12 månader från produktionsdatumet, i väl tillslutna, oskadade originalförpackningar, i torrt utrymme (förvaring på pall rekommenderas).

Bruket har certifikat från Företagsinterna kvalitetskontrollen nr 1487-CPD-73/ZKP/07 och hygieniskt godkännande från Polska hygienverket nr HK/B/0577/07/2008.

Användning av SOLBETs tunnfoggsbruk för 1 m2 vägg

 
Block tjocklek
[cm]
Spontade block
[kg] 
Block utan not och spont
[kg] 
50,9
7,51,4
101,8
11,52,1
152,8
17,53,2
202,63,6
243,04,3
303,85,4
36,54,66,6
425,37,6