Artiklar

HUSARKITEKTUR – ELEGANS OCH PRESTIGE

När man bygger ett hus både åt sig själv och sina nära och kära, tänker man också på att tillfredsställa sina estetiska behov. Husarkitektur är ju även byggnadens kännetecken, som påverkar dess materiella värde, vilket blir mycket mätbart under husets försäljning. Vilka arkitektoniska egenskaper ska byggnaden ha för att den kan bedömas som elegant och prestigefylld?

VARMT, HÅLLBART OCH HÄLSOSAMT LÄTTBETONGHUS

Lättbetong är det varmaste materialet bland byggnadsmaterial. Det är också ett hållbart material. Lättbetongväggar förlorar inte sina egenskaper under åren. Byggnader byggda av lättbetong har stått i många år och klarar sig väldigt bra.