Solbet Artiklar KAN ENERGIEFFEKTIVT HUS BYGGAS MED POPULÄRA MATERIAL?

KAN ENERGIEFFEKTIVT HUS BYGGAS MED POPULÄRA MATERIAL?

Ett energieffektivt hus kännetecknas av ett lågt behov av energiförbrukning under sin drifttid. För att uppnå det krävs inte bara rätt design.

Byggandet av ett energieffektivt hus, dvs ett hus som inte kommer att använda mer än 70 kWh/(m2.år) för att värma upp inomhus, värma vatten och strömförsörja elektriska apparater, måste utföras i enlighet med ett antal riktlinjer. Genomförandet av projektet som slutförs i enlighet med gällande krav kräver nödvändighet av ett lämpligt och professionellt byggarbete. Både arkitektonisk design, installationsprojekt och själva byggprocessen måste ta hänsyn till de antagandena som är förknippade med att uppfylla energisparande byggnormer. Behöver man specialmaterial för att uppnå denna standard?

MATERIAL OCH UTFÖRANDE

För att bygga ett energieffektivt hus kan man investera i de senaste byggmaterialen, vars uppgift är först och främst att skydda ytterväggar från överkylning av inomhusmiljö och värmeutsläpp. Isoleringsmetoder som ständigt förbättras visar ännu bättre egenskaper. Dock kan materialen som används för att bygga standardbostäder också fungera bra när det gäller byggande av energieffektiva byggnader. Kunskap om de tekniska parametrarna för mur- och isoleringselement möjliggör att bygga ett hus som uppfyller energieffektivitetskrav. Professionell utförande är dock en oerhört viktig faktor. Även högkvalitets material kommer inte att ge en god verkan när de används på ett oprofessionellt sätt.

VAD BYGGER MAN ETT ENERGIEFFEKTIVT HUS AV?

För att en byggnad ska betraktas som energieffektiv bör dess värmeisolering av väggar vara lägre än 0,2 W/(m²·K). En sådan värmeöverföringskoefficient kan uppnås tack vare lämpliga mur- och värmeisoleringsmaterial och de behöver inte vara extremt komplicerade tekniker. Endast deras parametrar, korrekt val och exakt användning är viktiga. Både enkel-, dubbel- och trippelskikts teknologi möjliggör att bygga ett hus i en energieffektiv standard.

Enskiktsväggar, som ger möjlighet till ett snabbt husbyggande, uppfyller standardkrav när man använder varma lättbetongblock. De tillåter att bygga väggar med en värmeöverföringskoefficient U på 0,19 W/(m²·K) vid en väggtjocklek på 48 cm. Både mur- och isoleringsmaterialtyp påverkar skiktsväggarnas slutliga kvalitet. Lättbetongenssort 400 kommer att ha de bästa värmeisoleringsparametrarna om den är isolerad med polystyren med en tjocklek på 12 cm. Då når den skapande väggen värmeöverföringskoefficient U = 0,164 W/(m²·K). Tjocka väggar, uppförda av material som lättbetong, kännetecknas inte bara av god isolering utan också av värmeakkumulation, vilket är viktigt för modernt byggande.

ENERGIINTYG

Nu för tiden får nybyggda byggnader ett så kallat energiintyg som anger EP-indikator för huset, vilket visar husets faktiska energibehov och därmed uppskattad levnadskostnad. Det ger också en uppfattning om objektets påverkan på den naturliga miljön. Till och med byggande ssom har påbörjats för länge sedan, som inte var avsedda att genomföra ett energieffektivt projekt, kan uppnå en högre standard än avsedd om man förbättrar ytterväggarnas värmeisolering.