Block

SOLBETs block är murmaterial avsedda för uppförande av väggar i varje typ av byggnad. De finns tillgängliga i olika bredder (från 115 till 420 mm) och densitetsklasser (0,4; 0,5; 0,6). Blockens längd och höjd är samma och uppgår till 599 och respektive 249 mm.

Stora mått som är optimala med hänsyn till murningstekniken samt blockens små vikt gör att det är enklare och snabbare att mura med lättbetong än med annat material. Blockens måttnoggrannhet är minst lika viktig – blocken tillverkas med hög precision (blockens profilerade sidoytor med fjäder och not de räknas till TLMB-klass). Varför de kan muras med tunnfog. Byggarbeten försnabbas också tack vare profilerade sidoytor med fjäder och not som gör att blocken kan sammanbindas utan vertikala fogar. Dessutom är blocken försedda med frästa montagehandtag som underlättar handgrepp, transport och murning.

Blockens mått

Bredd [mm]Höjd [mm]Längd [mm]Not och spont
med en sammansättning
PP2-0,35
175249599N+F
3002N+F, G
3652N+F, G
PP2-0,4
175249599N+F
2402N+F, G
3002N+F, G
3652N+F, G
4202N+F, G
PP2-0,5
150249599no
200N+F, G
PP4-0,6
115249599no
175N+F
2402N+F, G
3002N+F, G
3652N+F, G

 

Alla tekniska parametrar av SOLBETs lättbetongblock specificeras i prestandadeklarationer.  

Version 2N+F, G eller N+F, G – profilerat block med fjäder och not samt med montagehandtag

Murningsteknik:

  • med användande av tunnfogsbruk eller traditionellt murbruk,
  • horisontella fogar ska fyllas upp,
  • vertikala fogar behöver inte fyllas upp,
  • vid avsaknad av fjäder- och notförband (ex. kapade block eller hörnblock) måste den vertikala fogen fyllas upp,
  • montagehandtagen fylls inte upp med bruket.

Version utan profilering och montagehandtag

Murningsteknik:

  • med användande av tunnfogsbruk eller traditionellt murbruk,
  • horisontella fogar ska fyllas upp,
  • vertikala fogar ska fyllas upp.