Solbet Produkty Byggnadskemikalier

Byggnadskemikalier

I SOLBETs systemet förutom block, plattor och profiler av lättbetong ingår även kemiska produkter som är nödvändiga för att uppföra och slutbehandla väggar av lättbetong. Dessa utgör en komplettering av SOLBETs sortiment som gör det möjligt att utföra och slutbehandla byggnadsdelar av lättbetong med en hög prestanda och kvalitetsstandard. Alla bruk, puts och fästmassor har tagits fram speciellt för lättbetongen varför de säkerställer en god bindning till underlaget och hög hållbarhet på utförda bind- och slutbehandlingslagret.  Vissa av SOLBETs produkter inom byggkemi är avsedda för andra materialtyper. 

SOLBET producerar byggkemiska produkter i sina anläggningar i Aleksandrów Kujawski och Rogowiec. Alla bruk, puts, fästmassor och isoleringssystem finns tillgängliga på den polska marknaden.