Den viktigaste informationen om SOLBET

Om oss

Firman SOLBET är ett ledande företag och störst inom produktion av cellbetong i Polen. Produktionskapaciteten av samtliga fabriker inom Gruppen uppgår till 2,5 miljoner kubikmeter per år av detta moderna material.

När det gäller produktion av murverks komponenter av cellbetong är vi experter på det området. Detta material har vi tillverkat sedan 1951. För närvarande förfogar vi över sju fabriker som producerar denna typ av väggmaterial. Företaget har sitt huvudkontor i Solec Kujawski, en anläggning med den högsta produktionen av cellbetong per dag i hela Europa. Övriga fabriker finns i Lubartow, Podnieśnie, Stalowa Wola, Kolbuszowa, Rurka och i Lipie.

I bolaget SOLBET utom fabriker med väggmaterial ingår även SOLBET verkstadsanläggning som tillverkar produktionslinjer för tillverkning av cellbetong. Detta gör oss tekniskt oberoende och tack vare det kan vi modernisera våra fabriker och därmed erhålla den högsta kvalitet och de mest moderna material.

 

Märket SOLBET betyder inte bara cellbetong. Vi tillverkar även byggkemikalier i form av murbruk, gips och lim. Vår fabrik i Aleksandrow Kujawski bedriver tillverkning av denna produktgrupp sedan 20 år tillbaka. SOLBET fabriken i Rogowiec tillverkar gipsbaserade produkter.

Med alla dessa produktionsgrenar som är samlade under varumärket SOLBET är vi den enda leverantören av ett brett och komplett system som erbjuder väggmaterial och byggkemikalier. Ett systematiskt tillvägagångssätt för byggprocessen innebär stora fördelar för investerare, arkitekter, entreprenörer och övriga affärspartners. På det sättet utför vi vårt uppdrag att bygga bättre.

Våra produkter, bortsett från den polska marknaden, finns även i andra europeiska länder. Det är viktiga marknader för oss.

 

Vi håller hela tiden på att utvecklas genom att utnyttja våra möjligheter. Bekräftelsen för tillförlitlighet och professionalism inom gruppen SOLBET kan vara en rad olika utmärkelser som bolaget fått. Bland annat fick SOLBET:s profilerade block priset “Polen nu”. Våra förstärkta överstycken fick guldmedalj i Poznan International Fair.

Vi ser fram emot ett samarbete med er.