Den viktigaste informationen om SOLBET

Om oss

Vi är branschledare och den största tillverkaren av lättbetong i Polen. Så mycket som en tredjedel av den autoklaverade lättbetongen som produceras i landet kommer från SOLBETs fabriker. Den nuvarande årliga produktionskapaciteten för alla våra fabriker uppgår till över 2,5 miljoner kubikmeter block och andra produkter av lättbetong. Den största fabriken som ligger i Solec Kujawski har det europeiska rekordet för daglig produktion av lättbetong – varje dag levererar fabriken 2500 m3 av sina produkter till marknaden. Denna enorma produktionsvolymen är resultatet av över 70 års arbete i vårt företag, baserat på ständig utveckling och förbättring av våra produkter.

Inte bara lättbetong

Till SOLBET-koncernen hör förutom fabriker av väggmaterial även fabriker som tillverkar produktionsanläggningar för lättbetong. Detta gör oss tekniskt oberoende och ger oss möjligheten att modernisera våra fabriker samt leverera högsta kvalitet och modernaste material. Med denna beprövade strategi kan vi erbjuda högkvalitativa produkter till attraktiva priser och tack vare våra medarbetares engagemang uppnå mätbara framgångar.
Varumärket SOLBET omfattar även byggkemikalier i form av murbruk, puts och lim. Vår fabrik i Aleksandrów Kujawski har tillverkat denna produktgrupp i 30 år. Gips- och cementbaserade produkter tillverkas också vid SOLBETs fabrik i Rogowiec.
Tack vare dessa produktionsområden som samlas under varumärket SOLBET är vi den enda tillverkaren av ett brett och komplett byggsystem innefattande både väggmaterial och byggkemi. Vår heltäckande inställning till byggprocessen innebär en rad fördelar för investerare, konsulter, entreprenörer och affärspartners. Genom att erbjuda ett komplett byggsystem förverkligar vi vår mission att sträva efter ett bättre, energieffektivt byggande.

Produktion baserad på förnybar energi

Som den största tillverkaren av lättbetong i Polen lägger vi stor vikt vid att skydda naturresurser genom att använda förnybar energi som bas för vår produktionsverksamhet. Sedan över 10 år tillbaka baserar vi produktionen av lättbetong på förnybar energi som genereras av våra egna vindkraftverk med 15 MW effekt. Varje år producerar de mer el än vad som förbrukas av kapitalgruppens alla anläggningar. År 2023 startade vi en helt miljövänlig grön vätgasanläggning vid vår huvudproduktionsanläggning i Solec Kujawski med en tankstation för gaffeltruckar och tunga transportfordon.

wytwórnia wodoru Solbet

Detta gör att vi kan ta till vara överskottet av den rena förnybara energin som produceras av vindkraftverken och använda det för att producera grön vätgas. På så sätt har vi blivit det första företaget i Polen som producerar grön vätgas på plats och använder den för produktionsändamål vilket avsevärt minskar koldioxidutsläppen. Det här är en helt unik investering och ytterligare en milstolpe mot en modern, ansvarsfull och miljövänlig verksamhet.

Bekräftelse av hög kvalitet

Både SOLBET och våra flaggskeppsprodukter har tilldelats många prestigefyllda priser av branschspecialister och nöjda kunder. De profilerade SOLBET-blocken med not och spont har tilldelats reklamemblemet ”Polen nu ”, medan SOLBET armerade avväxlingar och SOLBET Perfekt-systemet har tilldelats guldmedaljen på Internationella byggmässan BUDMA i Poznań.

Ett varumärke med europeisk renommé

Kännedomen om SOLBETs produkter har spridit sig utanför Polens gränser. Vi är välkända bland annat i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Belgien, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Litauen, Lettland och Ukraina samt Kroatien. Dessa marknader är lika viktiga för oss.