Byggnadsdelars ljudisoleringsförmåga

Ljudisolering

Materialens ljudisoleringsförmåga hänger ihop med vikten. Ju tyngre byggmaterial desto bättre ljudisolering och -dämpning. Vid väggar av lättbetong visar de sig att lättbetongens porösa struktur gör att materialet får en bonus på 2-3 decibel beträffande ljusisoleringsförmågan och förbättrar byggnadsdelars ljudisoleringsförmåga jämfört med material med samma vikt. 

Väggar av lättbetong har provats på Akustiska avdelningen vid Byggtekniska institutet. På basis av laboratorieundersökningar och värden av ljudisoleringsförmågan fastställda på laboratorium som korrigerats med 2 dB fastställdes dimensionerande värden för ljudreduktionstalet RA1R samt RA2R.

Dimensionerande värden för bedömning av ljudreduktionstalet  RA1R samt RA2R [dB] för murar av SOLBETs block uppförda med tunnfog, beroende på väggtjockleken

 
Namn

Medeldensitet [kg/m3]

Värdet av enda nummer förhållanden RA1R och RA2R [dB]
RA1R – för innerväggRA2R – för yttervägg
50751001752403003654205075100175240300365420
PP2-0,4400333841444647323538404244
PP2-0,55003135414446484930333740434545
PP4-0,66003337434648505132343942454747

RA1R talet avser byggnadsdelar inomhus eftersom det används för att bedöma en byggnadsdels isoleringsförmåga avseende ljud som alstras under användning av bygganden och RA2R talet avser yttre byggnadsdelar – på basis av det bedöms byggnadsdelens isoleringsförmåga avseende det lågfrekventa ljudet som kommer från vägtrafiken i staden.