Byggnadsdelars ljudisoleringsförmåga

Ljudisolering

Materialens ljudisoleringsförmåga hänger ihop med vikten. Ju tyngre byggmaterial desto bättre ljudisolering och -dämpning. Vid väggar av lättbetong visar de sig att lättbetongens porösa struktur gör att materialet får en bonus på 2-3 decibel beträffande ljusisoleringsförmågan och förbättrar byggnadsdelars ljudisoleringsförmåga jämfört med material med samma vikt. 

Väggar av lättbetong har provats på Akustiska avdelningen vid Byggtekniska institutet. På basis av laboratorieundersökningar och värden av ljudisoleringsförmågan fastställda på laboratorium som korrigerats med 2 dB fastställdes dimensionerande värden för ljudreduktionstalet RA1R samt RA2R.

Dimensionerande värden för bedömning av ljudreduktionstalet  RA1R samt RA2R [dB] för murar av SOLBETs block uppförda med tunnfog, beroende på väggtjockleken

 
Namn

Medeldensitet [kg/m3]

Värdet av enda nummer förhållanden RA1R och RA2R [dB]
RA1R – för innervägg RA2R – för yttervägg
50 75 100 175 240 300 365 420 50 75 100 175 240 300 365 420
PP2-0,4 400 33 38 41 44 46 47 32 35 38 40 42 44
PP2-0,5 500 31 35 41 44 46 48 49 30 33 37 40 43 45 45
PP4-0,6 600 33 37 43 46 48 50 51 32 34 39 42 45 47 47

RA1R talet avser byggnadsdelar inomhus eftersom det används för att bedöma en byggnadsdels isoleringsförmåga avseende ljud som alstras under användning av bygganden och RA2R talet avser yttre byggnadsdelar – på basis av det bedöms byggnadsdelens isoleringsförmåga avseende det lågfrekventa ljudet som kommer från vägtrafiken i staden.