Grundläggande egenskaperna som iakttas vid dimensionering

Tryckhållfasthet

Tryckhållfastheten är en av de grundläggande egenskaperna som iakttas vid dimensionering av väggar. Tack vare den kan projekteraren bedöma möjligheterna att använda ett visst material vid en viss belastning i aktuellt dimensioneringsfall.

Lättbetongens tryckhållfasthetsområde gör att man på ett säkert sätt kan uppföra konstruktioner av bärande och icke-bärande väggar i olika byggnader med varierande konstruktion och ändamål (också flerplansbyggnader). Murelement av autoklaverad lättbetong tillverkas, införs på marknaden och används enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 771-4:2011 ”Mursten och murblock – Krav  Del 4: Mursten och murblock av autoklaverad lättbetong”.

GENOMSNITTLIG TRYCKHÅLLFASTHET

Densitet           Genomsnittlig tryckhållfasthet
                                 [N/mm2]
PP2-0,4≥ 2,75
PP2-0,5≥ 2,75
PP4-0,6≥ 4,70