Bygg på ansvarsfullt sätt

Buduj odpowiedzialnie

Lättbetong från SOLBET – med miljön i åtanke

SOLBETs lättbetong är inte bara ett material som gör det möjligt att bygga energieffektiva hus enkelt och snabbt utan den är också miljömässigt neutralt i praktiskt taget varje steg av dess livscykel – från produktion, transport av produkter, byggande, drift av den byggnad som uppförts av den till bortskaffande av avfalls- och rivningsmaterial. SOLBETs konsekventa gröna investeringar i förnybar energi och miljöskydd under årens lopp är ett obestridligt bevis på att företaget har gjort miljöansvaret till en permanent del [...]

Buduj odpowiedzialnie

Hälsosamt, isolerande och säkert byggmaterial

Autoklaverad lättbetong från SOLBET tillverkas av naturliga råvaror – kvartssand, kalk, cement, gips och vatten. Vid tillverkningen används även en minimal mängd luftporbildare, dvs. aluminiumpulver eller -pasta. Dessa reagerar med kalciumhydroxid för att fluffa upp massan och skapa miljontals luftfyllda mikroporer som ger lättbetongen dess gedigna värmeisoleringsegenskaper. Tack vare de råvaror som används är lättbetong ett hälsosamt och miljösäkert material under produktens hela livscykel. Metoder för att utvinna de råvaror som används vid tillverkningen av SOLBETs lättbetong är också en [...]

Buduj odpowiedzialnie

Egna förnybara energikällor

Som ledande aktör och största tillverkare av lättbetong i Polen är SOLBET väl medvetet om det stora ansvar som varje företagare har – inte bara för att leverera högkvalitativa produkter till marknaden utan även för hur en viss verksamhet påverkar miljön. SOLBET har under många år ägnat stor uppmärksamhet åt att skydda miljön genom att använda energi från förnybara källor som bas för sin produktion. Företaget investerar också kontinuerligt i nya, miljövänliga lösningar och föregår med gott exempel när [...]

Stacja wodorowa SOLBET

Produktion av grön vätgas

Miljöansvaret kräver framtidsorienterade lösningar – anläggningen för produktion av grön vätgas vid SOLBETs huvudproduktionsanläggning i Solec Kujawski är verkligen en sådan lösning. Denna toppmoderna investering gör det möjligt för företaget att utnyttja överskottet av ren, förnybar energi som produceras av de två vindkraftverken som ligger bredvid anläggningen och använda dem för att producera grönt vätgas genom elektrolys. I anläggningen finns också en tankstation för vätgas så att företagets flotta av gaffeltruckar och tjänstebilar kan tankas med detta miljövänliga bränsle. [...]

Buduj odpowiedzialnie

Produktion utan förluster

Tillverkningen av lättbetong sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt inte minst när det gäller ekonomisk användning av halvfabrikat och minimering av avfallsmängder. Av 1 m3 råmaterial kan upp till 5 m3 lättbetong produceras. Denna höga effektivitet gör det möjligt att inte bara reducera resursförbrukningen och tillverkningskostnaderna utan även produktionens miljöpåverkan. SOLBETs lättbetong tillverkas dessutom praktiskt taget avfallsfritt. Formning av produkter av autoklaverad lättbetong sker i ohärdat tillstånd varför det avfall som uppstår vid skärning kan matas tillbaka [...]

deklaracja środowiskowa EPD

Minskning av koldioxidavtrycket

SOLBET har EPD-miljövarudeklaration (för hela SOLBET kapitalgruppen) som ger tydlig information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. SOLBET kapitalgruppen utmärker sig genom ett av de lägsta CO2-utsläppsvärdena per 1 m3 produkter av autoklaverad lättbetong för hela deras livscykel vilket understiger 101 kg CO2 per 1 m3. Detta är ett resultat av företagets gröna policy som har funnits i flera år – användning av egen vindkraft, produktion av grön vätgas samt kontinuerlig optimering av produktionsprocessen och oavbrutet forskningsarbete [...]

Buduj odpowiedzialnie

Energieffektiv drift av byggnader uppförda av lättbetong

Miljöskydd och minskade CO2-utsläpp till atmosfären är direkt kopplade till behovet att uppföra lågenergibyggnader. Den energisnåla driften av en byggnad uppförd av lättbetong beror på materialets egenskaper. Autoklaverad lättbetong har sina höga värmeisolerande egenskaper tack vare sin porösa och homogena struktur. Dess materialstomme är omgiven av mikroporer av luft som är en utmärkt värmeisolator. Lättbetongens porösa struktur säkerställer ett optimalt inneklimat. Även vid stora temperaturvariationer utomhus hjälper lättbetongens höga värmetröghet att hålla konstant temperatur inomhus. Genom att uppföra varma [...]