Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Egna förnybara energikällor
Buduj odpowiedzialnie

Egna förnybara energikällor

Som ledande aktör och största tillverkare av lättbetong i Polen är SOLBET väl medvetet om det stora ansvar som varje företagare har – inte bara för att leverera högkvalitativa produkter till marknaden utan även för hur en viss verksamhet påverkar miljön. SOLBET har under många år ägnat stor uppmärksamhet åt att skydda miljön genom att använda energi från förnybara källor som bas för sin produktion. Företaget investerar också kontinuerligt i nya, miljövänliga lösningar och föregår med gott exempel när det gäller god sed, ansvarsfull inställning och hållbara åtgärder med tanke på miljön och framtiden.
Trots att tillverkningen av lättbetong förbrukar minst energi av alla byggmaterial som för närvarande produceras är grunden för SOLBETs miljöpolicy att i största möjliga utsträckning använda förnybara energikällor i produktionsprocesserna och i hela kapitalgruppens verksamhet. Därför investerade SOLBET redan 2009 som första tillverkare av byggmaterial i Polen i egna vindkraftverk som togs i drift vid moderfabriken i Solec Kujawski. På grund av den komplicerade processen för att få bygglov togs ytterligare turbiner i drift mellan 2010 och 2013 tills en total nominell effekt på 15 MW uppnåddes. För närvarande finns det redan 17 vindkraftverk i drift i Kujawsko-Pomorskie regionen. Redan från början syftade denna investering till att göra produktionen av SOLBETs lättbetong ännu mer miljövänlig. Genom att bygga sina egna turbiner för 14 år sedan blev SOLBET en föregångare inom området grön energi. Redan vid planeringen av investeringens storlek utgick man från förutsättningen att den skulle täcka hela kapitalgruppens elbehov. Detta har också lyckats. År 2022 motsvarade den mängd energi som producerades av vindkraftverken 105% av hela företagets årliga elbehov. Investeringen i vindkraft ger företaget energioberoende men framför allt bidrar till en betydande minskning av utsläppen och en tydlig begränsning av det så kallade koldioxidavtrycket för företaget och de material som produceras. Genom konsekventa egna investeringar i förnybar energi berikar SOLBET också det polska kapitalet med förnybara energikällor.