Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Produktion utan förluster
Buduj odpowiedzialnie

Produktion utan förluster

Tillverkningen av lättbetong sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt inte minst när det gäller ekonomisk användning av halvfabrikat och minimering av avfallsmängder. Av 1 m3 råmaterial kan upp till 5 m3 lättbetong produceras. Denna höga effektivitet gör det möjligt att inte bara reducera resursförbrukningen och tillverkningskostnaderna utan även produktionens miljöpåverkan. SOLBETs lättbetong tillverkas dessutom praktiskt taget avfallsfritt. Formning av produkter av autoklaverad lättbetong sker i ohärdat tillstånd varför det avfall som uppstår vid skärning kan matas tillbaka till råmaterialblandningen och användas i den fortsatta produktionen. Det vatten som blir över efter ånghärdning av lättbetongen återanvänds också – tillsammans med färskvatten tillsätts det i nästa råmaterialblandning. Avloppsreningsverket på plats gör att processvattnet kan användas flera gånger vilket maximalt minskar mängden av producerat avloppsvatten.