Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Lättbetong från SOLBET – med miljön i åtanke
Buduj odpowiedzialnie

Lättbetong från SOLBET – med miljön i åtanke

SOLBETs lättbetong är inte bara ett material som gör det möjligt att bygga energieffektiva hus enkelt och snabbt utan den är också miljömässigt neutralt i praktiskt taget varje steg av dess livscykel – från produktion, transport av produkter, byggande, drift av den byggnad som uppförts av den till bortskaffande av avfalls- och rivningsmaterial. SOLBETs konsekventa gröna investeringar i förnybar energi och miljöskydd under årens lopp är ett obestridligt bevis på att företaget har gjort miljöansvaret till en permanent del av sin verksamhet vilket skiljer det från andra företag verksamma i Polen.