Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Minskning av koldioxidavtrycket
deklaracja środowiskowa EPD

Minskning av koldioxidavtrycket

SOLBET har EPD-miljövarudeklaration (för hela SOLBET kapitalgruppen) som ger tydlig information om en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel. SOLBET kapitalgruppen utmärker sig genom ett av de lägsta CO2-utsläppsvärdena per 1 m3 produkter av autoklaverad lättbetong för hela deras livscykel vilket understiger 101 kg CO2 per 1 m3. Detta är ett resultat av företagets gröna policy som har funnits i flera år – användning av egen vindkraft, produktion av grön vätgas samt kontinuerlig optimering av produktionsprocessen och oavbrutet forskningsarbete som syftar till att optimera tekniska recept i syfte att reducera CO2-utsläpp i produktionsskedet.