Brandmotstånd

Brandbeständighet

Lättbetongen är ett icke-brännbart material och har brandtekniska egenskaper enligt Euroklass A1. Under brand avger den inte några skadliga eller giftiga ämnen. Lättbetongblock deltar inte i en eventuell brand med utgör en gräns för brandspridning. Deras höga brandmotstånd bekräftas av faktumet att provningskammare för brandprovning av andra byggmaterial uppförs av lättbetong. 

Brandklassning av väggar av SOLBET block enligt EN 1996/01/02

 

Bredd [mm]

El (enligt J.B.4.1 EN 1006/01/02) REI (enligt J.B.4.2 EN 1996/01/02)

icke-putsade väggar

putsade väggar icke-putsade väggar putsade väggar
vägg belastnings proportioner vägg belastnings proportioner
α ≤ 1 α ≤ 0,6 α ≤ 1 α ≤ 0,6

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns
60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120
80 EI 90 EI 180 EI 120 EI 180
100 EI 90 EI 240 EI 180 EI 240 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 180
120 EI 240 REI 60 REI 120 REI 90 REI 120 REI 90 REI 120 REI 120
180 EI 240 REI 90 REI 240 REI 180 REI 240 REI 90 REI 240 REI 180  
240 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 180 REI 240 REI 240
300 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 240
360 EI 240 REI 240
420 EI 240 REI 240

Noter till tabellen:

  • Tjockleken i tabellen hänvisar till tjockleken på väggen utan efterbehandling, dvs används block.
  • Termen putsad vägg betyder väggen putsas på båda sidor med användning av gips eller 10 mm tjockt värmeisolerande murbruk eller putsade på ena sidan, den sida som utsätts för brand.
  • Koefficienten α – avses den del av belastningskapacitet av väggen.