Brandmotstånd

Brandbeständighet

Lättbetongen är ett icke-brännbart material och har brandtekniska egenskaper enligt Euroklass A1. Under brand avger den inte några skadliga eller giftiga ämnen. Lättbetongblock deltar inte i en eventuell brand med utgör en gräns för brandspridning. Deras höga brandmotstånd bekräftas av faktumet att provningskammare för brandprovning av andra byggmaterial uppförs av lättbetong. 

Brandklassning av väggar av SOLBET block enligt EN 1996/01/02

 

Bredd [mm]

El (enligt J.B.4.1 EN 1006/01/02)REI (enligt J.B.4.2 EN 1996/01/02)

icke-putsade väggar

putsade väggaricke-putsade väggarputsade väggar
vägg belastnings proportionervägg belastnings proportioner
α ≤ 1α ≤ 0,6α ≤ 1α ≤ 0,6

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns

lägre gräns

övre gräns
60EI 60EI 90EI 90EI 120
80EI 90EI 180EI 120EI 180
100EI 90EI 240EI 180EI 240REI 30REI 120REI 30REI 120REI 30REI 120REI 30REI 180
120EI 240REI 60REI 120REI 90REI 120REI 90REI 120REI 120
180EI 240REI 90REI 240REI 180REI 240REI 90REI 240REI 180 
240EI 240REI 180REI 240REI 240REI 180REI 240REI 240
300EI 240REI 180REI 240REI 240REI 240
360EI 240REI 240
420EI 240REI 240

Noter till tabellen:

  • Tjockleken i tabellen hänvisar till tjockleken på väggen utan efterbehandling, dvs används block.
  • Termen putsad vägg betyder väggen putsas på båda sidor med användning av gips eller 10 mm tjockt värmeisolerande murbruk eller putsade på ena sidan, den sida som utsätts för brand.
  • Koefficienten α – avses den del av belastningskapacitet av väggen.