Solbet - beton komórkowy i chemia budowlana

Om företaget SOLBET

SOLBET är ett polskt företag, marknadsledare och den största tillverkaren av lättbetong i Polen – så mycket som 1/3 av autoklaverad lättbetong som produceras i landet kommer från SOLBETs fabriker. För närvarande uppgår produktionskapaciteten av Gruppens alla produktionsanläggningar till 2,5 miljoner kubikmeter lättbetongvaror årligen. Den största produktionsanläggningen som ligger i Solec Kujawski har den största dygnsproduktionen av lättbetong i hela Europa – fabriken levererar ut 2500 m3 sina produkter dagligen på marknaden. SOLBET varumärket är känt på hela kontinenten, bl.a. i Tyskland, Danmark. Sverige, Norge, Belgien, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Slovenien, Litauen, Lettland, Ukraina samt Kroatien. Den enorma produktionsskalan är ett resultat av 72 års arbete av ett företag som ständigt utvecklar och förbättrar sina produkter och utökar sitt sortiment.

Förutom lättbetong producerar SOLBET också byggkemi - bruk, puts och fästmassor. Det breda urvalet ger framför allt möjligheten till systembyggande med hjälp av lättbetong men gör också att vissa av SOLBETSs produkter kan användas i andra teknologier.