Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Hälsosamt, isolerande och säkert byggmaterial
Buduj odpowiedzialnie

Hälsosamt, isolerande och säkert byggmaterial

Autoklaverad lättbetong från SOLBET tillverkas av naturliga råvaror – kvartssand, kalk, cement, gips och vatten. Vid tillverkningen används även en minimal mängd luftporbildare, dvs. aluminiumpulver eller -pasta. Dessa reagerar med kalciumhydroxid för att fluffa upp massan och skapa miljontals luftfyllda mikroporer som ger lättbetongen dess gedigna värmeisoleringsegenskaper. Tack vare de råvaror som används är lättbetong ett hälsosamt och miljösäkert material under produktens hela livscykel.
Metoder för att utvinna de råvaror som används vid tillverkningen av SOLBETs lättbetong är också en del av företagets miljöpolicy. Ballasten, dvs. sanden, kommer från en gruva i omedelbar närhet av produktionsanläggningarna och gruvområden återställs när brytningen avslutas. Övriga råvaror som är nödvändiga för tillverkning av SOLBETs autoklaverade lättbetong anskaffas lokalt. Detta gör det möjligt att begränsa transporterna med tillhörande miljöpåverkan.