Solbet Bygg på ansvarsfullt sätt Energieffektiv drift av byggnader uppförda av lättbetong
Buduj odpowiedzialnie

Energieffektiv drift av byggnader uppförda av lättbetong

Miljöskydd och minskade CO2-utsläpp till atmosfären är direkt kopplade till behovet att uppföra lågenergibyggnader. Den energisnåla driften av en byggnad uppförd av lättbetong beror på materialets egenskaper. Autoklaverad lättbetong har sina höga värmeisolerande egenskaper tack vare sin porösa och homogena struktur. Dess materialstomme är omgiven av mikroporer av luft som är en utmärkt värmeisolator. Lättbetongens porösa struktur säkerställer ett optimalt inneklimat. Även vid stora temperaturvariationer utomhus hjälper lättbetongens höga värmetröghet att hålla konstant temperatur inomhus. Genom att uppföra varma byggnader av lättbetong kan man minimera deras energibehov för uppvärmning och därmed minska kostnaderna och mängden föroreningar som släpps ut i atmosfären.