PUTS MURBRUK

SOLBET TUNNFOGSBRUK Det grundläggande murbruket utgörs av SOLBETs tunnfogsbruk till lättbetong. Det är avsett för sammanfogning...

Byggnadskemikalier

I SOLBETs systemet förutom block, plattor och profiler av lättbetong ingår även kemiska produkter som är nödvändiga för att...

U block

  U-profiler är element av lättbetong som används som förlorad form vid utförande av balkar av armerad betong, avväxlingar,...

Plattor

Plattor av SOLBETs lättbetong är avsedda för utförande av inklädnad av ringbalk i enskikts väggar (utan värmeisolering) samt...

Block

SOLBETs block är murmaterial avsedda för uppförande av väggar i varje typ av byggnad. De finns tillgängliga i olika bredder...