Bloczki

Witam.
Przy tego typu budynku najlepiej wybrać bloczki o klasie gęstości 600kg/m3. Mają one większą wytrzymałość na ściskanie w stosunku do bloczków klasy gęstości 500kg/m3. Pomimo tego, że bloczki klasy gęstości gęstości 500 mają lepszy współczynnik lambda, wpływający na izolacyjność cieplną przegrody, to ich cecha nie powoduje znaczne polepszenie izolacyjności cieplnej ocieplonej ściany.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli budynek ma być ocieplony, to proponuję zastosować SOLBET Optimal o grubości 24 cm i klasie gęstości 600. Mogą to być bloczki profilowane na pióra i wpusty lub z podwójnym wpustem.
Bloczki profilowane muruje się bez wypełnienia spoin pionowych, natomiast z podwójnym wpustem muruje się z wypełnieniem spoin pionowych.

Proponuję zastosować tyn mineralny. Zależy to od tego jaką fakturę chce Pan uzyskać.  Proponuję ofertę tynków Solbet.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Klasa gęstości 400 jest materiałem konstrukcyjnym i może być wykorzystywany do budowy ścian nośnych.
W Pana przypadku ściana zmieni się przekrój ściany. Ściana będzie prawie dwa razy grubsza niż w przypadku 24cm i przez to będzie miała mniejszą smukłość. Oznacza to, że można taką zamianę zrobić bez obawy.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Na ściany z ociepleniem najlepiej użyć bloczki SOLBET Optimal 24cm, o klasie gęstości 600.

Mogą to być bloczki profilowane na pióra i wpusty lub bez profilowania.
Do tego proponuję zastosować izolację ze styropianu lub wełny mineralnej.

Z poniżej załączonego wykresu można orientacyjnie odczytać, jakie się uzyska parametry izolacyjności cieplnej dla tak wykonanej ściany.

Do obliczeń przyjęto warstwę termoizolacyjną o obliczeniowym współczynniku lambda 0,04W/mK.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Nie zaglądając do projektu można powiedzieć generalnie, że można zastosować klasę gęstości 500 lub klasę gęstości 600.

Z tym, że w przypadku ścian z ociepleniem różnica izolacyjności cieplnej, jaka jest pomiędzy 500 a 600 nie jest istotna. Przy ścianie 24cm bardziej zależy nam większej wytrzymałości.
Z kolei na ściany wewnętrzne z reguły się stosuje bloczki klasy gęstości 600, więc z praktycznego punktu widzenia nie jest też wskazane, by mieszać asortyment (1o takich samych wymiarach), bo ekipa wykonawcza się na pewno się pomyli.

Stąd moje odpowiedzi, by zastosować materiał o klasie gęstości 600.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Porotherm klasy 15 posiada wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
Elementy murowe z betonu komórkowego osiągają wytrzymałość na ściskanie 4MPa (1gęstość 600 i 700).
 

Niemniej jednak taka klasa wytrzymałości na ściskanie pozwala stosować baton komórkowy do budowy kilkukondygnacyjnych budynków.

Witam.
Nie widząc projektu trudno to ocenić. Z reguły jest to wystarczające, jednak może się zdarzyć tak, że np. przekroje filarów będą zbyt małe i wtedy wykonuje się tego typu elementy np. jako żelbetowe. Niezależnie od tego, czy zastosowano na ściany beton komórkowy, czy inny materiał.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Otwory po uchwytach montażowych, które widać od góry po wymurowaniu warstwy pozostawia się puste. Nie wypełnia się ich zaprawą.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Może to być w zasadzie dowolna gęstość. Wytrzymałość na ściskanie w obu przypadkach powinna być wystarczająca. Klasa gęstości 500 nieznacznie będzie lepsza ze względów izolacyjności cieplnej.
Dla klasy gęstości 500 i styropianu 10cm U dla ściany będzie wynosić 0,21W/m2K, natomiast dla klasy gęstości 600 i 10cm styropianu U=0,23W/m2K. Więc to naprawdę niewielka różnica.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Do faktury otrzymać powinien Pan deklarację zgodności.
Oprócz tego pod folią, w którą opakowane są bloczki znajdują się kartki z opisem wyrobów.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli ściany są z ociepleniem a ściana jest wystarczająca pod względem konstrukcyjnym, to nie ma sensu stosowania ściany grubszej niż 24cm. By uzyskać współczynnik U=0,18 należy ocieplić ścianę (1z bloczków Optimal 24cm o klasie gęstości 600) 18cm warstwą styropianu. Dla porównania dodam, że np. ścianę 36 cm z bloczków Ideal (1klasy gęstości 400) należałoby ocieplić 9cm styropianu.

Co do zastosowania ocieplenia styropian kontra wełna, to jest wiele argumentów. Jak życie pokazuje największym argumentem jest cena, ponieważ znaczna większość ociepleń stanowi u nas styropian.

Co do konstrukcji dachu i podłoża, to zależy to od rozwiązań projektowych. Trudno mi cokolwiek proponować nie znając szczegółów. Podłoże z reguły ociepla się styropianem z płyt do zastosowania w posadzce, natomiast dach ociepla się zazwyczaj wełną mineralną. Ocieplenie to powinno spełniać wymogi Rozporządzenia Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uważam, że to wszystko powinno być zawarte w projekcie. By ew. poprawić charakterystykę energetyczną budynku należałoby się skonsultować z kimś, kto by z Panem usiadł i wskazał miejsca, które można by było poprawić i jak to zrobić. Nie proponuję samodzielnego podejmowania decyzji o zmianach.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Klasa gęstości 400 jest również materiałem konstrukcyjnym. Nie ma jednak odpowiedzi wprost na tak zadane pytanie, ponieważ należałoby przeprowadzić analizę projektową.

Z reguły, gdy ściany są ocieplane stosuje się klasę gęstości 600. Przy mniejszym przekroju ściany mamy większą wytrzymałość na ściskanie, a za izolacyjność cieplną odpowiada warstwa izolacyjna ze styropianu lub wełny mineralnej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy

UWAGA!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że SOLBET Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży bloczków z betonu komórkowego przez Internet, ani nie pobiera zaliczek na zakup produktów.

Nasze produkty oferujemy jedynie poprzez sieć sprawdzonych dystrybutorów, których lista znajduje się na tej stronie.
Zarząd SOLBET Sp. z o.o.