Klasa gęstości

Gęstość betonu komórkowego

Gęstość betonu komórkowego, to jedna z podstawowych cech, która wpływa na inne właściwości produktów wykonanych z tego materiału. 

Beton komórkowy jest jednorodnym materiałem budowlanym o bardzo dużej porowatości, charakteryzującym się wytrzymałością na ściskanie oraz bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. Jego mocny szkielet materiałowy, zbudowany jest z cementu, drobno zmielonego piasku, wapna, gipsu oraz wody i otoczony przez niezliczoną ilość wolnych przestrzeni, w których jest powietrze. Tak wygląda beton komórkowy w skali micro.
Gęstość betonu komórkowego, to jedna z podstawowych cech, która wpływa na inne właściwości produktów wykonanych z tego materiału. Z nią ściśle powiązana jest wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność cieplna. Im materiał ma bardziej zwartą i gęstą strukturę, tym charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i gorszą izolacyjność cieplną.
Wg normy zharmonizowanej PN-EN 771-4 na elementy murowe z betonu komórkowego „Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” producenci elementów murowych z ABK (autoklawiowanego betonu komórkowego) powinni deklarować gęstość brutto w stanie suchym w kg/m3. Producenci mogą dodatkowo deklarować poszczególne minimalne i maksymalne wartości gęstości brutto w stanie suchym.
Z gęstością ściśle powiązane jest określenie normowe klasa gęstości brutto w stanie suchym (jest to zawarte w załączniku krajowym do w/w normy). Wciąż używa się w odniesieniu do betonu komórkowego potocznie terminu „klasa gęstości”. W żargonie branżowym użycie terminu klasy gęstości betonu komórkowego w zamyśle oznacza też do jakich ścian stosuje się bloczki z betonu komórkowego. A to wynika z zapisów wcześniejszych norm na te wyroby i obecnego załącznika krajowego do normy, wg. którego obecnie produkowane są elementy murowe z ABK.
W załączniku krajowym określone są klasy gęstości w stanie suchym od 300 do 1000. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest o wiele szerszy zakres, niż produkowany i dostępny asortyment wyrobów. Należy to uwzględnić przy projektowaniu, ponieważ często projektanci przyjmują zastosowanie wyrobów, które nie są dostępne.

Klasyfikacja elementów murowych z ABK wg gęstości brutto w stanie suchym z załącznika krajowego do normy PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Klasa gęstości brutto w stanie suchymZakres gęstości brutto w stanie suchym [kg/m3]
300

od 250 do 300

350

> 300 i ≤ 350

400

> 350 i ≤ 400

450

> 400 i ≤ 450

500

> 450 i ≤ 500

550

> 500 i ≤ 550

600

> 550 i ≤ 600

650

> 600 i ≤ 650

700

> 650 i ≤ 700

750

> 700 i ≤ 750

800

> 750 i ≤ 800

900

> 800 i ≤ 900

1000

> 900 i ≤ 1000

Gęstości betonu komórkowego, jakie są obecnie dostępne na rynku polskim są w zakresie od 350 do 700 kg/m3. Niekiedy zakres gęstości zadeklarowany przez producenta nie „trafia” w przedział gęstości, dla której jest zdefiniowana klasa gęstości, ale to nie jest problem, ponieważ producent może deklarować poszczególne minimalne i maksymalne wartości gęstości brutto w stanie suchym. Dlatego czasami określanie klasy gęstości mija się z celem, bo nie jest to określenie precyzyjne (zwłaszcza, że kiedyś klasy gęstości były zdefiniowane co 100).
Z klasami gęstości powiązane są również minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie, które też określono w załączniku krajowym normy PN-EN 771-4.

Minimalne klasy wytrzymałości na ściskanie elementów murowych z ABK ze względu na klasy gęstości brutto w stanie suchym

Klasa gęstości brutto w stanie suchymMinimalna klasa wytrzymałości na ściskanie
300, 350, 4001,5
450, 500, 5502,5
600, 6503
700, 7504
800, 900, 10005

Klasa wytrzymałości oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie w N/mm2.

Jak widać, gęstość betonu komórkowego, decyduje o tym, z jakim materiałem mamy do czynienia i jakich parametrów możemy oczekiwać. Najważniejsze jest jednak to, co jest zapisane na deklaracji właściwości użytkowych wyrobów, bo w tym dokumencie znajdziemy wszystkie zadeklarowane przez producenta właściwości i parametry, które będą potrzebne do zaprojektowania i doboru materiału na budowie.

Bloczki SOLBET dostępne są w następujących klasach gęstości oraz wytrzymałości:

Klasa gęstości brutto w stanie suchym

M

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy