Ciepłe ściany

Izolacyjność termiczna

 

Wymurowane z betonu komórkowego ściany wyróżnia wysoka izolacyjność termiczna. Stanowią one skuteczną barierę dla energii cieplnej.

Autoklawizowany beton komórkowy to najpopularniejszy materiał stosowany w konstrukcjach murowych budynków. Jedną z jego ważniejszych właściwości jest bardzo dobra izolacyjność termiczna. Ściany wymurowane z betonu komórkowego skutecznie zatrzymują ciepło wewnątrz budynku i dzięki temu pozwalają ograniczyć koszty jego utrzymania w sezonie grzewczym.

Bardzo dobra izolacyjność termiczna betonu komórkowego wynika z jego porowatej struktury. Podczas produkcji tego materiału stosuje się środek porotwórczy, który wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchnia masę. W ten sposób w betonie komórkowym powstają miliony mikroporów wypełnionych powietrzem, które pełni funkcję bufora termicznego.

beton komórkowy

Zamknięte w strukturze materiału powietrze stanowi ponad 80% objętości bloczków z betonu komórkowego. Dzięki temu wymurowane z nich ściany skutecznie izolują przed chłodem zewnętrznym i stratami ciepła z wnętrza budynku. Tworzą barierę dla energii cieplnej już od strony wewnętrznej pomieszczeń. Ściany są przyjemne w dotyku i nie emitują chłodu.
Bardzo dobra izolacyjność termiczna betonu komórkowego SOLBET pozwala wznosić ciepłe ściany zewnętrzne – zarówno warstwowe, jak i jednowarstwowe, a więc bez ocieplenia styropianem lub wełną mineralną.

Izolacyjność termiczna a gęstość bloczków

Beton komórkowy jest jedynym materiałem, który łączy dwie przeciwstawne cechy: wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność cieplną. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ jest niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Dla bloczków SOLBET Ideal o gęstości 400 wartość obliczeniowa tego współczynnika wynosi λ = 0,100 W/mK.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla poszczególnych klas gęstości i grubości ścian

Gęstość brutto [kg/m3] Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λ 10 dry [W/mK] Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ [W/mK] Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian z bloczków SOLBET o określonej gęstości brutto i grubości wyrażonej w mm
60 80 100 120 180 240 300 360 420
400* 0,095 0,100                 0,23
400 0,100 0,105           0,41   0,28 0,24
500 0,130 0,140       0,98 0,69 0,53 0,44 0,37  
600 0,160 0,170 1,92 1,57 1,32 1,15 0,82 0,64 0,52 0,44  
700 0,180 0,190       1,25   0,70      

*) – asortyment SOLBET Ideal

UWAGA:
Parametry izolacyjności cieplnej podawane są w deklaracjach właściwości użytkowych. Są to współczynniki przewodzenia ciepła deklarowane λ 10, dry (czyli dla materiału w stanie suchym). Do obliczeń współczynnika przenikania ciepła należy przyjmować współczynniki przewodzenia ciepła obliczeniowe, uwzględniające wilgotność ustabilizowaną. Współczynnik te podajemy w powyższej tabeli w trzeciej kolumnie (Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy).

Chcesz wiedzieć więcej > przeczytaj “Parametry cieplne ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego”

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy