Ciepłe ściany

Izolacyjność termiczna

 

Wymurowane z betonu komórkowego ściany wyróżnia wysoka izolacyjność termiczna. Stanowią one skuteczną barierę dla energii cieplnej.

Autoklawizowany beton komórkowy to najpopularniejszy materiał stosowany w konstrukcjach murowych budynków. Jedną z jego ważniejszych właściwości jest bardzo dobra izolacyjność termiczna. Ściany wymurowane z betonu komórkowego skutecznie zatrzymują ciepło wewnątrz budynku i dzięki temu pozwalają ograniczyć koszty jego utrzymania w sezonie grzewczym.

Bardzo dobra izolacyjność termiczna betonu komórkowego wynika z jego porowatej struktury. Podczas produkcji tego materiału stosuje się środek porotwórczy, który wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchnia masę. W ten sposób w betonie komórkowym powstają miliony mikroporów wypełnionych powietrzem, które pełni funkcję bufora termicznego.

beton komórkowy

Zamknięte w strukturze materiału powietrze stanowi ponad 80% objętości bloczków z betonu komórkowego. Dzięki temu wymurowane z nich ściany skutecznie izolują przed chłodem zewnętrznym i stratami ciepła z wnętrza budynku. Tworzą barierę dla energii cieplnej już od strony wewnętrznej pomieszczeń. Ściany są przyjemne w dotyku i nie emitują chłodu.
Bardzo dobra izolacyjność termiczna betonu komórkowego SOLBET pozwala wznosić ciepłe ściany zewnętrzne – zarówno warstwowe, jak i jednowarstwowe, a więc bez ocieplenia styropianem lub wełną mineralną.

Izolacyjność termiczna a gęstość bloczków

Beton komórkowy jest jedynym materiałem, który łączy dwie przeciwstawne cechy: wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność cieplną. Im współczynnik przewodzenia ciepła λ jest niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Dla bloczków SOLBET Ideal o gęstości 350 wartość obliczeniowa tego współczynnika wynosi λ = 0,080 W/mK.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] dla poszczególnych klas gęstości i grubości ścian

Gęstość brutto [kg/m3]Współczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λ 10 dry [W/mK]Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy λ [W/mK]Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian z bloczków SOLBET o określonej gęstości brutto i grubości wyrażonej w mm
6080100120180240300360420
350*0,0800,0850,20
5000,1300,1350,950,670,520,420,36
6000,1600,1701,921,571,321,150,820,640,520,44
7000,1800,1900,70

*) – asortyment SOLBET Ideal

UWAGA:
Parametry izolacyjności cieplnej podawane są w deklaracjach właściwości użytkowych. Są to współczynniki przewodzenia ciepła deklarowane λ 10, dry (czyli dla materiału w stanie suchym). Do obliczeń współczynnika przenikania ciepła należy przyjmować współczynniki przewodzenia ciepła obliczeniowe, uwzględniające wilgotność ustabilizowaną. Współczynnik te podajemy w powyższej tabeli w trzeciej kolumnie (Wsp. przewodzenia ciepła obliczeniowy).

Chcesz wiedzieć więcej > przeczytaj „Parametry cieplne ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego”

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy