Buduj odpowiedzialnie

Buduj odpowiedzialnie

Beton komórkowy SOLBET – z myślą o środowisku

Beton komórkowy SOLBET to nie tylko materiał umożliwiający łatwą i szybką budowę domów energooszczędnych, ale również neutralny dla środowiska praktycznie na każdym etapie jego „życia” – począwszy od produkcji, przez transport wyrobów, budowę, eksploatację wzniesionego z niego budynku, po utylizację materiałów odpadowych i rozbiórkowych. Realizowane konsekwentnie od lat zielone inwestycje SOLBET na rzecz energii odnawialnej i ochrony środowiska są niepodważalnym dowodem na to, że firma uczyniła odpowiedzialność ekologiczną stałym elementem prowadzenia swojej działalności, co wyróżnią ją na tle innych [...]

deklaracja środowiskowa EPD

Redukcja śladu węglowego

Największy udział w śladzie węglowym w przypadku produkcji betonu komórkowego ma emisja CO2 związana z produkcją cementu i wapna. Duże znaczenie ma również miks energetyczny dostawcy prądu, od którego kupowana jest energia. Firma SOLBET jako jedna z nielicznych posiada deklarację środowiskową EPD (dla całej Grupy Kapitałowej SOLBET), która w przejrzysty sposób informuje o wpływie produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Pomimo niekorzystnego miksu energetycznego kraju oraz wysokiej emisji CO2 pochodzącej z produkcji cementu i wapna, Grupa Kapitałowa [...]

Buduj odpowiedzialnie

Zdrowy, ciepły i bezpieczny materiał budowlany

Autoklawizowany beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest z surowców naturalnych – piasku kwarcowego, wapna, cementu, gipsu i wody. Do jego produkcji stosuje się również minimalne ilości środka porotwórczego, czyli proszku lub pasty aluminiowej. Wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchniają one masę, w wyniku czego powstają w niej miliony mikroporów wypełnionych powietrzem, którym beton komórkowy zawdzięcza swoje wysokie właściwości termoizolacyjne. Dzięki stosowanym surowcom beton komórkowy jest materiałem zdrowym i bezpiecznym dla środowiska przez cały cykl życia produktu. Sposób pozyskiwania surowców wykorzystywanych [...]

Buduj odpowiedzialnie

Własne źródła energii odnawialnej

Jako lider i największy producent betonu komórkowego w Polsce firma SOLBET doskonale zdaje sobie sprawę, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach każdego przedsiębiorcy – nie tylko za dostarczanie na rynek wysokiej jakości produktów, ale również za to, jak dana działalność wpływa na środowisko naturalne. SOLBET od lat przykłada ogromną wagę do jego ochrony, czyniąc energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych podstawą swojej działalności produkcyjnej. Nieustannie inwestuje też w nowe, proekologiczne rozwiązania, stanowiąc przykład dobrych praktyk, odpowiedzialnego podejścia oraz zrównoważonych działań [...]

Buduj odpowiedzialnie

Produkcja zielonego wodoru

Odpowiedzialność za środowisko naturalne wymaga rozwiązań przyszłościowych – do takich z pewnością należy wytwórnia zielonego wodoru, zlokalizowana przy głównym zakładzie produkcyjnym SOLBET w Solcu Kujawskim. Ta nowoczesna instalacja umożliwia firmie zagospodarowanie nadwyżek czystej energii odnawialnej wyprodukowanych przez dwie turbiny wiatrowe znajdujące się przy zakładzie i wykorzystanie ich do produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy. Na terenie zakładu funkcjonuje również stacja tankowania wodoru, która pozwala zasilać tym ekologicznym paliwem flotę wózków widłowych oraz samochodów firmowych. Docelowo wytwarzany na miejscu zielony [...]

Buduj odpowiedzialnie

Produkcja bez strat

Produkcja betonu komórkowego przeprowadzana jest w możliwe przyjazny dla środowiska sposób również z uwagi na ekonomię wykorzystania półproduktów oraz minimalizację odpadów. Z 1 m3 surowców można uzyskać do 5 m3 betonu komórkowego. Tak duża wydajność przy niewielkim udziale surowców pozwala ograniczyć nie tylko zużycie zasobów i koszty produkcji, ale również jej wpływ na środowisko naturalne. Co ważne, beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest także praktycznie bezodpadowo. Formowanie materiałów z ABK odbywa się w stanie nieutwardzonym, dzięki czemu powstałe w wyniku [...]

Buduj odpowiedzialnie

Zoptymalizowany transport

Sposób pozyskiwania i wykorzystania surowców nie jest jedynym aspektem powodującym, że beton komórkowy SOLBET należy do materiałów ekologicznych. Jego niewielka masa eliminuje ograniczenia transportowe wynikające z objętości materiału i sprawia, że jednym środkiem transportu można przewieźć większą objętościowo ilość wyrobów w porównaniu do innych materiałów ściennych. Pozwala to zoptymalizować koszty transportu i pozostaje nie bez znaczenia dla środowiska naturalnego oraz jakości powietrza, które w znacznej mierze zanieczyszczane jest na skutek transportu drogowego.

Buduj odpowiedzialnie

Ekologiczny materiał na budowie

Kolejnym aspektem mającym korzystny wpływ na środowisko naturalne jest łatwe budowanie z betonu komórkowego. Jest on materiałem lekkim, łatwym w obróbce i szybkim w budowie – nie wymaga dużych nakładów czasu i pracy, ani specjalistycznych elektronarzędzi (bezproblemowe i precyzyjne cięcie materiału umożliwia piła ręczna), co minimalizuje zużycie prądu podczas budowy. Bloczki z betonu komórkowego są również jednorodne i pełne (w przeciwieństwie do pustaków pozbawione są drążeń), więc charakteryzują się w każdym kierunku takimi samymi właściwościami. Pozwala to maksymalnie wykorzystywać docięte [...]

Buduj odpowiedzialnie

Energooszczędna eksploatacja budynków z betonu komórkowego

Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wznoszenia budynków o znikomym zapotrzebowaniu na energię. Energooszczędność w trakcie użytkowania budynku z betonu komórkowego wynika z właściwości tego materiału. Wysoką izolacyjność cieplną autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza swojej porowatej i jednorodnej strukturze. Jego szkielet materiałowy otoczony jest mikroporami powietrza, będącymi doskonałym izolatorem ciepła. Porowata struktura betonu komórkowego zapewnia również optymalny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń. Nawet przy dużych wahaniach temperatury na zewnątrz wysoka bezwładność cieplna betonu komórkowego [...]

Buduj odpowiedzialnie

Minimalizacja odpadów

Beton komórkowy jako mineralny materiał budowlany posiada niemalże nieograniczoną trwałość. Gdy zachodzi jednak potrzeba rozbiórki wzniesionych z niego budynków, nadaje się on w całości do ponownego wykorzystania. Podobnie jak pozostałości z produkcji albo budowy, materiały z rozebranych budynków mogą być ponownie wykorzystane m.in. w procesie produkcyjnym – zostają mechanicznie rozdrobnione i dodane do masy zarobowej stosowanej podczas produkcji betonu komórkowego. Odpady z betonu komórkowego przerabia się również na granulat używany jako zasypka termoizolacyjna lub substrat wykorzystywany podczas wykonywania tzw. [...]

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy