Solbet Buduj odpowiedzialnie Redukcja śladu węglowego
deklaracja środowiskowa EPD

Redukcja śladu węglowego

Największy udział w śladzie węglowym w przypadku produkcji betonu komórkowego ma emisja CO2 związana z produkcją cementu i wapna. Duże znaczenie ma również miks energetyczny dostawcy prądu, od którego kupowana jest energia. Firma SOLBET jako jedna z nielicznych posiada deklarację środowiskową EPD (dla całej Grupy Kapitałowej SOLBET), która w przejrzysty sposób informuje o wpływie produktu na środowisko w całym cyklu jego życia. Pomimo niekorzystnego miksu energetycznego kraju oraz wysokiej emisji CO2 pochodzącej z produkcji cementu i wapna, Grupa Kapitałowa SOLBET wyróżnia się jedną z najniższych wartości emisji CO2 na 1 m3 wyrobów z ABK dla całego cyklu ich życia, która wynosi mniej niż 101 kg CO2 na 1 m3. Wynik ten jest efektem prowadzonej od lat zielonej polityki firmy – wykorzystywania własnej energii wiatrowej, produkcji zielonego wodoru, a także ciągłej optymalizacji procesu produkcyjnego oraz nieustających prac badawczych, mających na celu optymalizację receptur technologicznych prowadzących do redukcji emisji CO2 na etapie produkcji.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy