Solbet Buduj odpowiedzialnie Zdrowy, ciepły i bezpieczny materiał budowlany
Buduj odpowiedzialnie

Zdrowy, ciepły i bezpieczny materiał budowlany

Autoklawizowany beton komórkowy SOLBET wytwarzany jest z surowców naturalnych – piasku kwarcowego, wapna, cementu, gipsu i wody. Do jego produkcji stosuje się również minimalne ilości środka porotwórczego, czyli proszku lub pasty aluminiowej. Wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia, spulchniają one masę, w wyniku czego powstają w niej miliony mikroporów wypełnionych powietrzem, którym beton komórkowy zawdzięcza swoje wysokie właściwości termoizolacyjne. Dzięki stosowanym surowcom beton komórkowy jest materiałem zdrowym i bezpiecznym dla środowiska przez cały cykl życia produktu.

Sposób pozyskiwania surowców wykorzystywanych do produkcji betonu komórkowego SOLBET także wpisuje się w proekologiczną politykę firmy. Kruszywo, czyli piasek dostarczany jest z kopalni znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu zakładów produkcyjnych, a tereny pokopalniane poddawane są rekultywacji. Pozostałe surowce, niezbędne do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) SOLBET, pochodzą z lokalnych źródeł. Pozwala to maksymalnie ograniczyć transport i wynikające z niego obciążenia dla środowiska.


Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy