Warning: Error while sending QUERY packet. PID=3646 in /home/users/solbet_new/public_html/solbet/wp-includes/wp-db.php on line 2007
Ściany | SOLBET

Ściany

Witam.
Tego rodzaju bloczki przeznaczone są właśnie do tego celu, czyli do wykonywania ścian działowych. Przy murowaniu bloczków z profilowaniem na zamek należy wypełniać spoiny poziome i pionowe.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Do murowania pierwszej warstwy używa się zaprawy cementowej z tego powodu, że łatwiej się bloczki poziomuje na zaprawie cementowej niż na zaprawie cementowo-wapiennej. Jest ona stabilniejsza od zaprawy cementowo-wapiennej, co jest istotne przy precyzyjnym układaniu bloczków na zazwyczaj nierównej ścianie fundamentowej.

Z poważaniem
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany działowe najlepiej łączyć do ścian nośnych za pomocą łączników stalowych. Łączniki stalowe umieszcza się na etapie murowania ścian nośnych w co trzeciej warstwei, w miejscu , gdzie ma być połączenie ze ścianą działową. Możne też je przybuć do ścian nośnych, jak będą już one wykonane. Wtedy trzeba je odgiąć, jak będzie nurowana ściana działowa.

Łącznik powinien trafiać w spoinę, w co trzeciej warstwie bloczków.

Poniżej załączam rysunek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany z bloczków Ideal 42cm nie wymagają ocieplania, ale jeśli jednak chciałby Pan budynek ocieplić, to proponuję od zewnątrz.
Nie musi wtedy Pan stosować żadnych folii paroizolacyjnych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Tego typu wybór zawsze powinien być poparty analizą projektową. Polega to na tym, że projektant sprawdza najbardziej wytężone fragmenty ścian. Zazwyczaj są to filary międzyokienne lub inne miejsca, gdzie mamy mniejszy przekrój ściany i największe obciążenie.

Zazwyczaj wynika z tego, że nie ma takich miejsc, gdzie mamy za małą nośność. Jeśli jednak są takie miejsca, gdzie nośność jest niewystarczająca, to wykonuje się filary z żelbetu.
Jest wiele możliwości i zależy to od projektanta.

Korespondencyjnie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że nie powinno być problemu z zastosowaniem bloczków o grubości 18cm, ale ostateczna odpowiedź powinna należeć do projektanta adoptującego projekt (1jeśli jest to projekt katalogowy), lub autora projektu (1jeśli jest to projekt indywidualny).

Tomasz Rybarczyk

Witam.
Przypuszczam, że jest to bloczek klasy gęstości 500 lub 600.
Oznacza to, że należy “500” ocieplić styropianem grubości 17cm, natomiast “600” styropianem grubości 18cm.

Do obliczeń przyjąłem styropian o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,04W/mK.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Pomiędzy ścianą działową a stropem powinna być szczelina 2-3cm, by móc umożliwić ugięcie stropu w taki sposób, by nie dociążył on ściany działowej.
Szczelinę tę powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym. Może to być np. sprężysta wełna mineralna lub elastyczna piana poliuretanowa np. FlexiFoam.

Zaprawa murarska lub normalna piana poliuretanowa nie sprawdzi się w tym miejscu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (1poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Punkt styku ze ścianą gipsową można wykonać przyklejając bloczki SOLBET za pomocą kleju poliuretanowego. Jednak ze względu na kiepską stabilność ściany G-K należy tę krawędź przyjąć, jako swobodną.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.

Odpowiadając na to pytanie należy wziąć pod uwagę trzy kwestie. Dotyczą nośności, izolacyjności cieplnej oraz praktyką na budowie.

Po pierwsze istotną informacją jest to, że ze wszystkich klas betonu komórkowego można realizować konstrukcyjne ściany nośne.

Nośność ściany zależy od wielu czynników. Między innymi od przekroju poprzecznego ściany, wytrzymałości elementów murowych oraz od wysokości i szerokości muru, które wpływają z kolei na smukłość. Jest jeszcze wiele innych czynników, ale nie będę o nich pisał.

Po pierwsze
Jeśli ściana jest gruba, krępa, to ma większy też przekrój, więc wpływa to korzystnie na nośność, jeśli jest cienka, wiotka, to wpływa to niekorzystnie. Jeśli mamy ścianę jednowarstwową o grubości 42cm to mamy na 1mb muru przekrój ściany 0,42m2. Z kolei, gdy mamy ścianę o grubości 24cm, czyli ścianę z ociepleniem, to mamy przekrój ściany 0,24m2, czyli praktycznie dwa razy mniej, niż w przypadku muru jednowarstwowego. Dlatego zależy nam, by niekorzystny wpływ związany z tymi czynnikami niwelować za pomocą elementów murowych o wyższej wytrzymałości.

Wytrzymałość na ściskanie poszczególnych klas gęstości kształtują się następująco:
klasa gęstości 400 – 2MPa
klasa gęstości 500 – 2,5MP
klasa gęstości 600 – 3 lub 4MPa.

Po drugie
Dodatkowo porównując ściany wykonane z różnych klas gęstości, ale o tych samych grubościach ocieplenia, widać, że niewielki jest “zysk” z tego, że zastosujemy klasę gęstości 400 zamiast np. 600. Obrazuje to poniższy wykres.

Po trzecie
Z reguły jest tak, że na ściany wewnętrzne nośne należy zastosować bloczki o gęstości 600. Na nich zazwyczaj oparty jest dwustronnie strop, co powoduje działanie na nie większych obciążeń niż na ściany zewnętrzne. Więc bloczki klasy gęstości na pewno będą potrzebne do ścian wewnętrznych nośnych.
Zatem dochodzi jeszcze jedna kwestia związana z wykonawstwem: czy wykonawca się nie pomyli i nie „pomiesza” bloczków o tych samych wymiarach i nie zastosuje klasę gęstości 400 zamiast 600 np. w ścianach wewnętrznych nośnych. Niby nie powinien, bo bloczki są osobno pakowane, mają inną masę, ale zapewniam, że na budowie wszystko jest możliwe.

Konkludując, biorąc pod uwagę powyższe kwestie twierdzę, że na ściany z ociepleniem (124cm + ocieplenie) lepiej zastosować klasę gęstości 600kg/m3.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Współczynnik U dla tego typu przegrody będzie wynosił 0,20W/m2K. Do obliczeń przyjąłem ocieplenie z wełny mineralnej Fasrock LL.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Bardzo proszę.

W odpowiedzi na pierwsze pytanie załączam poniżej wykres, który może się przydać, przy rozważaniach na temat grubości izolacji termicznej, jaką należy zastosować.

Jeśli chodzi o ściany działowe, to proponuję zastosować bloczki o grubości 12cm.

Ściany fundamentowe zazwyczaj wykonuje się z bloczków betonowych. Pod ścianę 24 najlepiej wykonać ścianę z bloczków o tej samej grubości. Ważne jest by ściana naziemia opierała się na szerokości nie mniejszej niż 2/3 swojej szerokości.

Jeśli natomiast budynek jest podpiwniczony, to można wykonać ściany piwnic z bloczków SOLBET i również proponuję zastosować bloczki SOLBET Optimal o klasie gęstości 600 i szerokości 24cm, z tym, że bez profilowania na pióra i wpusty. Ściany piwnic powinny być murowane z wypełnieniem spoin pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jeśli ma to być ściana jednowarstwowa, to bezwzględnie powinno to być wykonane z bloczków SOLBET Ideal 42 cm (klasa gęstości 400) na zaprawę do cienkich spoin. Wtedy uzyska się ścianę o współczynniku U=0,23 W/m2K.
Jeśli ma to być z ociepleniem i wymiarami bloczków, to może to być dowolna gęstość. W takim układzie jednak sugeruję zastosować bloczki Optimal 24cm w klasie gęstości 600.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy