Ściany

W jaki sposób łączyć ściany działowe do ścian nośnych?

Odpowiedź Solbet:

Do budowy ścian działowych (nienośnych) stosuje się bloczki z betonu komórkowego o szerokości 10 cm i 12 cm. Ze względu na dużą dokładność bloczków, ścianę można wymurować na zaprawę murarską do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET 0.1. Ściany działowe najlepiej łączyć do ścian nośnych za pomocą łączników stalowych. Łączniki stalowe umieszcza się na etapie murowania ścian nośnych w co trzeciej warstwie, w miejscu, gdzie ma być połączenie ze ścianą działową. W przypadku, gdy łącznik będzie umieszczany w spoinie, ważne jest, aby był otulony zaprawą. Łączniki można też przybić do ścian nośnych, jak będą już one wykonane. Wtedy trzeba je odgiąć, jak będzie murowana ściana działowa.

Łącznik powinien trafiać w spoinę, w co trzeciej warstwie bloczków.

Poniżej załączam rysunek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy ściany z bloczków Ideal 42 cm trzeba docieplać?

Odpowiedź Solbet:

Bloczki Solbet Ideal 42cm odmiany 350 przeznaczone są do wykonywania ścian jednowarstwowych bez dodatkowego ocieplenia. Ściana wniesiona z takich bloczków będzie charakteryzować się współczynnikiem U = 0,20 W/(m2·K). Czyli spełnia aktualne wymagania (01-2021r.) ochrony cieplnej dla ścian zewnętrznych. Decydując się na budowę ścian jednowarstwowych należy je wykonać systemowo, a więc przy użyciu wspomnianych już bloczków, nadproży z betonu komórkowego zbrojonego SOLBET, kształtek U, płytek z betonu komórkowego oraz zaprawy murarskiej do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET 0.1. Należy też zadbać o dobrą ekipę budowlaną i dopilnować stosowania przez nią odpowiednich rozwiązań systemowych.

Nie trzeba zatem dodatkowo ocieplać murów wykonanych systemowo. Dobrze wykonane mury spełnią swoje zadanie.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy z Solbetu 18 cm można budować ściany nośne zewnętrzne domu jednorodzinnego szeregowego?

Odpowiedź Solbet:

Tego typu wybór zawsze powinien być poparty analizą projektową. Polega to na tym, że projektant sprawdza najbardziej wytężone fragmenty ścian. Zazwyczaj są to filary międzyokienne lub inne miejsca, gdzie mamy mniejszy przekrój ściany i największe obciążenie.

Zazwyczaj wynika z tego, że nie ma takich miejsc, gdzie mamy za małą nośność. Jeśli jednak są takie miejsca, gdzie nośność jest niewystarczająca, to wykonuje się filary z żelbetu.
Jest wiele możliwości i zależy to od projektanta.

Korespondencyjnie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że nie powinno być problemu z zastosowaniem bloczków o grubości 18cm, ale ostateczna odpowiedź powinna należeć do projektanta adoptującego projekt (jeśli jest to projekt katalogowy), lub autora projektu (jeśli jest to projekt indywidualny).

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jak osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U0,17 używając bloczka komórkowego 24 cm?

Zadane pytanie:

Współczynnik U: Mam w projekcie współczynnik przenikania ciepła U0,17 dla scian zew. Mam wasz bloczek komórkowy 24 cm. Ile i jakiego powinienem dać styropianu aby osiągnąć ww współczynnik?

Odpowiedź Solbet:

Przypuszczam, że jest to bloczek klasy gęstości 500 lub 600.
Oznacza to, że należy „500” ocieplić styropianem grubości 17cm, natomiast „600” styropianem grubości 18cm.

Do obliczeń przyjąłem styropian o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła lambda = 0,04W/mK.

Decydując się na styropian o niższej lambdzie np. 0,032 W/mK bloczek odmiany 500, wystarczy ocieplić styropianem o grubości 13cm. Całkowita grubość ściany w tym przypadku będzie wynosiła 37 cm.

Polecam również, zapoznanie się z artykułem: Co warto wiedzieć, planując ocieplenie ścian?

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jak powinna być wykonana przerwa między ścianką działową a stropem?

Zadane pytanie:

Ścianki działowe: Proszę o informację czy ścianki działowe powinno wymurować się ok 2 cm poniżej stropu i tą przerwę uzupełnić pianką poliuretanową czy lepiej zaprawą murarską?

Odpowiedź Solbet:

Górna krawędź ściany działowej powinna być oddylatowana od wykonanego nad nią stropu. Dylatację uzyskuje się poprzez wykonanie 2-3 cm szczeliny pomiędzy ścianami działowymi a stropem, by móc umożliwić ugięcie stropu w taki sposób, by nie dociążył on ściany działowej.
Szczelinę tę powinno się wypełnić materiałem trwale plastycznym. Może to być np. sprężysta wełna mineralna lub elastyczna piana poliuretanowa np. FlexiFoam.

Nie należy łączyć górnej krawędzi ściany ze stopem za pomocą zaprawy, normalnej piany poliuretanowej lub innych podobnych materiałów mało ściśliwych. Wypełnienie powstałej szczeliny w taki sposób, może spowodować sytuację, w której konstrukcja oprze się na murze, który może zostać uszkodzony.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy można zakotwić ściankę działową do słupa żelbetowego?

Zadane pytanie:

Ścianka działowa: Na poddaszu o wysokości 3m planuję postawić ściankę działową o wysokości około 2,5m i długości około 4m. Na ściance planuję powiesić WC i bidet. Czy taką ściankę o grubości np 11,5 cm można zakotwić tylko z jednej strony do słupa żelbetowego? Czy będzie ona wystarczająco stabilna? Drugi koniec ściany będzie się stykał poprzez ościeżnicę z prostopadle stojącą ścianą działową z karton gipsu. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź Solbet:

Tak, można a nawet powinno się to zrobić. Ściany działowe wymagają połączenia ze ścianami konstrukcyjnymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi, jeśli one do tych elementów dochodzą. Chodzi o to, by ściana wypełniająca miała stabilne zamocowanie do konstrukcji.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jaki jest współczynnik U dla ściany z bloczków Solbet Optimal 600 240 mm i ociepleniem wełną 15 cm?

Zadane pytanie:

Współczynnik U ściany: W projekcie przewidziano ścianę z bloczków Solbet Optimal, klasa 600, gr. 240 mm plus ocieplenie wełna ROCKWOOL gr. 15 cm. Proszę określić współczynnik U dla ściany. Pozdrawiam

Odpowiedź Solbet:

Współczynnik przenikania ciepła U dla tego typu przegrody będzie wynosił 0,20W/m2K. Do obliczeń przyjąłem ocieplenie z wełny mineralnej Fasrock LL. To rozwiązanie spełnia wymagania przepisów, więc można je zastosować. Przy ociepleniu ścian za pomocą wełny mineralnej należy dobrać też odpowiedni rodzaj tynku zewnętrznego. Tynk zewnętrzny powinien zapewniać odpowiednią paroprzepuszczalność. Od wewnątrz można zastosować tynk cementowo-wapienny lub tynk gipsowy.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jakie bloczki wybrać na ścianki działowe i ściany fundamentowe?

Zadane pytanie:

Ściany działowe: Na wstępie chciałbym podziękować za podpowiedź odnośnie ścian zewnętrznych na mój dom,,to były bloczki Solbet Optimal 24 cm kl. gęstości 600-tylko jakiej grubości użyć styropianu lub wełny. Kolejne moje pytanie jakich i o jakich wymiarach użyć bloczków na ścianki działowe i ściany fundamentowe.

Odpowiedź Solbet:

Bardzo proszę, cieszę się, że mogłem pomóc.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie załączam poniżej wykres, który może się przydać, przy rozważaniach na temat grubości izolacji termicznej, jaką należy zastosować.

Jeśli chodzi o ściany działowe, to proponuję zastosować bloczki o grubości 12 cm.

Ściany fundamentowe zazwyczaj wykonuje się z bloczków betonowych. Pod ścianę 24 najlepiej wykonać ścianę z bloczków o tej samej grubości. Ważne jest by ściana naziemna opierała się na szerokości nie mniejszej niż 2/3 swojej szerokości.

Jeśli natomiast budynek jest podpiwniczony, to można wykonać ściany piwnic z bloczków SOLBET i również proponuję zastosować bloczki SOLBET Optimal o klasie gęstości 600 i szerokości 24 cm, z tym, że bez profilowania na pióra i wpusty. Ściany piwnic powinny być murowane z wypełnieniem spoin pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jakie materiały użyć do murowania pierwszej warstwy bloczków bez pióra i wpustu?

Zadane pytanie:

Murowanie pierwszej warstwy: Wiem już, że pierwszą warstwę należy murować na zaprawie cementowej. Jeżeli zastosuję bloczki bez pióra i wpustu to w pierwszej warstwie na spoiny pionowe mam zastosować też zaprawę cementową czy klej?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Spoiny pionowe też powinny być wypełnione zaprawą.

Jeśli ściana ma być jednowarstwowa, to tylko można tylko wykonać to za pomocą zaprawy cienkowarstwowej.

Natomiast jeśli ściana będzie ocieplona, to można to zrobić tą samą zaprawą lub zastosować zaprawę do cienkich spoin.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy mogę zacząć murować ściany parteru z bloczków Solbet 24 cm od niskiego cokołu?

Zadane pytanie:

Ściany parteru: Mam poziom 0 parteru na wysokości 30 cm. Górna warstwa podłogi to 15 cm styropianu i 10 cm wylewki betonowej. Oznacza to iż aby izolacja pozioma podłogi była w jednym poziomie z izolacją ścian fundament będzie wystawał około 5 cm ponad ziemię. Czy mogę od takiej wysokości zacząć murować na klej ściany z bloczka Solbet 24 (ściany docieplone z zewnątrz 15 cm styropianem). Czy nie jest za nisko – bloczki będą chłonąć wilgoć?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Cokół może być wtedy za niski ze względów praktycznych.
Należy zatem zaizolować w ten sposób, by zachować ciągłość tej hydroizolacji. Oznacza to, że hydroizolacja posadzki na gruncie powinna przechodzić w pionową izolację ściany fundamentowej a następnie przejść w hydroizolację pod pierwszą warstwą bloczków SOLBET.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Jak prawidłowo murować pustaki Solbet na płycie stropowej z użyciem zaprawy klejowej?

Zadane pytanie:

Zasada murowania: Mam pytanie odnośnie murowania pustaka Solbet na zaprawie klejowej, pierwszą warstwę muruje się na tradycyjnej zaprawie dla wyrównania a jak się to ma do murowania na płycie stropowej?

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Na płycie stropowej, pierwszą warstwę należy również wymurować na zaprawie cementowej.
Jeśli jest to ściana jednowarstwowa, to element obudowy wieńca powinien być wyższy od wysokości stropu. W tym wypadku wewnętrzną część ściany należy wyrównać za pomocą zaprawy cementowej.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Czy bloczek 24 cm jest wystarczający dla ścian zewnętrznych domu z poddaszem użytkowym?

Zadane pytanie:

Grubość ścian: Planuje budowę domu z poddaszem użytkowym wymiary ok.13m na 10 strop lany żelbetowy ,dach2 spadowy. Zdecyduje się raczej na skosy dachowe monolityczne betonowe.w związku z tym mam pytanie na temat grubości ścian zewnętrznych (ścianą 2 warstw.) Pani architekt proponuje bloczek 30 cm .czy standardowy bloczek 24 nie wystarczy.

Odpowiedź Solbet:

Witam,
Z reguły bloczek 24cm w klasie gęstości 600 jest wystarczający. Uważam, że w Pana przypadku też tak będzie. Jednak ostatnie zdanie należy do projektanta.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy