Konstrukcja

W jaki sposób łączyć ściany działowe do ścian nośnych?

Odpowiedź Solbet:

Do budowy ścian działowych (nienośnych) stosuje się bloczki z betonu komórkowego o szerokości 10 cm i 12 cm. Ze względu na dużą dokładność bloczków, ścianę można wymurować na zaprawę murarską do cienkich spoin do betonu komórkowego SOLBET 0.1. Ściany działowe najlepiej łączyć do ścian nośnych za pomocą łączników stalowych. Łączniki stalowe umieszcza się na etapie murowania ścian nośnych w co trzeciej warstwie, w miejscu, gdzie ma być połączenie ze ścianą działową. W przypadku, gdy łącznik będzie umieszczany w spoinie, ważne jest, aby był otulony zaprawą. Łączniki można też przybić do ścian nośnych, jak będą już one wykonane. Wtedy trzeba je odgiąć, jak będzie murowana ściana działowa.

Łącznik powinien trafiać w spoinę, w co trzeciej warstwie bloczków.

Poniżej załączam rysunek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy z Solbetu 18 cm można budować ściany nośne zewnętrzne domu jednorodzinnego szeregowego?

Odpowiedź Solbet:

Tego typu wybór zawsze powinien być poparty analizą projektową. Polega to na tym, że projektant sprawdza najbardziej wytężone fragmenty ścian. Zazwyczaj są to filary międzyokienne lub inne miejsca, gdzie mamy mniejszy przekrój ściany i największe obciążenie.

Zazwyczaj wynika z tego, że nie ma takich miejsc, gdzie mamy za małą nośność. Jeśli jednak są takie miejsca, gdzie nośność jest niewystarczająca, to wykonuje się filary z żelbetu.
Jest wiele możliwości i zależy to od projektanta.

Korespondencyjnie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że nie powinno być problemu z zastosowaniem bloczków o grubości 18cm, ale ostateczna odpowiedź powinna należeć do projektanta adoptującego projekt (jeśli jest to projekt katalogowy), lub autora projektu (jeśli jest to projekt indywidualny).

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy bloczki Solbet mogą być zastosowane na podpiwniczenie?

Odpowiedź Solbet:

Oczywiście, jest możliwe wykonanie ścian piwnic z bloczków SOLBET.
W tym wypadku ściany piwnic, ze względu na napór gruntu, powinny mieć wypełnione spoiny poziome i pionowe (niezależnie od tego, czy bloczki będą miały profilowane powierzchnie, czy będą gładkie). Nie ma znaczenia rodzaj zastosowanej zaprawy. Może to być zaprawa tradycyjna lub do cienkich spoin (na cemencie szarym lub białym).

Do tych celów najlepiej zastosować bloczki o klasie gęstości 600 z profilowaniem na wpust (typ W) o szerokości (grubości) 24cm lub szersze.

Normowe dopuszczenie betonu komórkowego do zastosowania w ścianach poniżej poziomu gruntu nie zwalnia z obowiązku wykonania odpowiedniej izolacji. Jej rodzaj zależy od warunków gruntowo wodnych w miejscu budowy. Możliwe jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej typu lekkiego lub średniego, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej. Jeśli występuje woda pod ciśnieniem, wywierająca na budynek ciśnienie hydrostatyczne należy wykonać izolację typu ciężkiego tzw. przeciwwodnej.

Poniżej załączam przykłady z naszego Atlasu Detali Konstrukcyjnych.


Ilustracja 1: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami jednowarstwowymi


Ilustracja 2: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami z ociepleniem

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy można zakotwić ściankę działową do słupa żelbetowego?

Zadane pytanie:

Ścianka działowa: Na poddaszu o wysokości 3m planuję postawić ściankę działową o wysokości około 2,5m i długości około 4m. Na ściance planuję powiesić WC i bidet. Czy taką ściankę o grubości np 11,5 cm można zakotwić tylko z jednej strony do słupa żelbetowego? Czy będzie ona wystarczająco stabilna? Drugi koniec ściany będzie się stykał poprzez ościeżnicę z prostopadle stojącą ścianą działową z karton gipsu. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź Solbet:

Tak, można a nawet powinno się to zrobić. Ściany działowe wymagają połączenia ze ścianami konstrukcyjnymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi, jeśli one do tych elementów dochodzą. Chodzi o to, by ściana wypełniająca miała stabilne zamocowanie do konstrukcji.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy możliwe jest wykonanie słupków żelbetowych z kształtek U?

Zadane pytanie:

Słupki z kształtek U: W projekcie mam 18 słupków żelbetowych w dwóch ściankach kolankowych (dach dwuspadowy). Słupy o wymiarach 24×24 i wysokości 101 cm. Czy można wykonać te słupy w kształtkach U? Wymiar środkowy jednej kształtki 12×18 cm to zdecydowanie za mało, ale co jakby były to dwie kształtki złączone ze sobą 12×36 cm lub kształtka nie miałaby ścianki od wewnątrz, wtedy 18×18 lub 18×36?

Odpowiedź Solbet:

Słusznie Pan zauważył, w przypadku ścian 24 cm wykonane słupki w kształtkach U mogą mieć niewystarczający przekrój. Obawiam się jednak, że połączenie dwóch kształtek też za wiele nie zmieni, ponieważ słupki w ścianie kolankowej są poddane wypychaniu na zewnątrz, więc zależy nam na wymiarze poprzecznym słupków, czyli w tym wypadku wysokość przekroju żelbetowego 12 cm może być za mało.

Aby zwiększyć wymiar przekroju poprzecznego słupków żelbetowych można użyć kształtek np. wycinając z jednej strony ścianki i szalując słupki z jednej strony za pomocą deskowania. Wtedy uzyska się już wymiar żelbetu 18 cm x 36 cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy można zastosować systemowe nadproże o szerokości 18 cm nad oknem o szerokości 160 cm?

Zadane pytanie:

Nadproże systemowe: Proszę o informację czy przy planowanej szerokości muru 24 cm ( Solbet Optimal 24 P+W kl 600 ) mogę zastosować tylko jedno systemowe nadproże o szerokości 18 cm nad oknem o szerokości 160 cm. Chodzi o uzyskanie wnęki w nadprożu do zamontowania rolety zewnętrznej. Dom z poddaszem użytkowym, ścianka kolankowa 120 cm.

Odpowiedź Solbet:

Jeśli jest taka potrzeba na wnękę, by ulokować w nim roletę, to jest to oczywiście możliwe. W tym wypadku nadproże o szerokości 18 cm do muru z bloczków 24 cm jest wystarczające. Wiele budów jest w ten sposób realizowanych.

Czasami też się to realizuje inaczej. Nadproże lokuje się nad rolokasetą, a poniżej daje się nadproże, które stanowi tylko element maskujący.

Ideę tego rozwiązania przestawiam poniżej. Jest to akurat rozwiązanie dla ściany jednowarstwowej, ale chodzi o zasadę.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Fot. : Przykład zastosowania nadproży 18 cm w miejscu montażu rolokaset (mniejsza grubość nadproży daje możliwość ocieplenia miejsca montażu rolokaset).

(więcej…)

Jaka powinna być minimalna wysokość pierwszej warstwy z betonu komórkowego w stosunku do poziomu terenu?

Zadane pytanie:

Wysokość pierwszej warstwy: Czy jest jakaś minimalna wysokość, w stosunku do poziomu terenu na zewnątrz budynku, na jakiej powinno się murować pierwszy wiersz z betonu komórkowego? Słyszałam kiedyś o min.30 cm. Czy beton komórkowy ma tą samą odporność na ściskanie w każdym kierunku? Czy bloczek 36x24x59 mogę ułożyć bokiem na murze 24 cm?

Odpowiedź Solbet:

Zaleca się, by ściana w strefie przyziemia była uformowana w cokół o wysokości 30 cm od poziomu terenu. To część ściany, która jest narażona na zawilgocenia wodą odbijającą się od terenu (tzw. woda obryzgująca). Można tę część wykonać z betonu komórkowego i zabezpieczyć ją za pomocą tynku odpornego na wilgoć „np. tynk marmolitowy” lub np. przykleić płytki zabezpieczając również uprzednio ścianę za pomocą hydroizolacji.
Często wynosi się ścianę fundamentową powyżej gruntu, by cokół był wykonany z bloczków betonowych. Proszę zobaczyć na ilustracji poniżej, gdzie przedstawiono detal najpopularniejszego rozwiązania strefy przyziemia dla ściany z ociepleniem.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to beton komórkowy ma we wszystkich kierunkach te same parametry, więc można wymurować bloczki ustawiając je „na boku”. Należ przy tym pamiętać o tym, by wymurować je dając zaprawę w spoinach poziomych i pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET


Rys. 1: Typowe rozwiązanie posadowienia oraz strefy przyziemnej w budynku jednorodzinnym


Rys. 2: Detale

Czy brak dystansów przy zbrojeniu wieńca stropu filigran na bloczkach Solbet to błąd?

Zadane pytanie:

Zbrojenie wieńca stropu filigran zostało ułożone bezpośrednio na ścianach z bloczków Solbet optimal (24 gęstość 600) bez dystansów. Czy jest to dużym błędem ze względu na korozję stali?

Odpowiedź Solbet:

To nie tylko kwestia korozji, która prawdopodobnie nie będzie następować, ponieważ nie będzie dostępu środowiska zewnętrznego do zbrojenia. Ważniejsze jest to, by zbrojenie podłużne było w otulinie betonu, który zapewnia właściwe kotwienie prętów i ich współpracę stali z betonem w przekroju żelbetowym.

Sądzę, że pomimo tego, że pręty dolne leżały na ścianie, to otulina jest zapewniona poprzez strzemiona, które w tym wypadku tworzą rolę również podkładek dystansowych. Co prawda będzie ona mniejsza niż się wymaga, ale zawsze to coś. Przypuszczam, też, że na pewno są miejsca, gdzie zbrojenie mogło się podnieść, więc nie powinno być z tego tytułu żadnych problemów.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy zastosować bloczki Solbet Ideal 42 cm w domu z stropem na poddaszu?

Zadane pytanie:

Jaki system wybrać? Mam dylemat odnośnie systemu budowy mojego domu. Domek o pow. ok.130 m2 z poddaszem użytkowym. Chciałbym na poddaszu wylać strop żelbetonowy i budować w systemie Solbet Ideal 42 cm bez docieplenia. Czy istnieje obawa że wystąpi przemarzanie w miejscach gdzie będą wieńce a ściana będzie miała tam tylko 25 cm? Jeśli tak to jaki system budowy będzie lepszy? Proszę o poradę.

Odpowiedź Solbet:

Przy budowie ścian jednowarstwowych należy wykonać to w taki sposób, by nie było mostków termicznych. Czyli po pierwsze bloczki SOLBET Ideal należy murować na zaprawie do cienkich spoin. Po drugie, wieniec i inne miejsca, należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektanta. Może on podać rozwiązania, które my rekomendujemy.

Poniżej przedstawiam np. detal wykonania wieńca i jak go należy wykonać, by nie było mostków termicznych. Osobom zainteresowanym budowaniem w naszym systemie udzielamy wsparcia technicznego. Najlepiej oglądnąć film szkoleniowy, jak budować w systemie SOLBET i ew. przeglądnąć niektóre detale w Atlasie detali konstrukcyjnych i będzie się wszystko wiedzieć, jak i co należy rozwiązać.

Dla ściany z bloczków Ideal uzyska Pan współczynnik U=0,20 W/m2K, co spełnia wymagania przepisów.

Jak wiele technologii, tak wiele zdań. Tak samo jest w tym względzie, są zwolennicy ścian jednowarstwowych i zwolennicy ścian z ociepleniem. Znam inwestorów, którzy sobie bardzo chwalą walory domu wybudowanego ze ścianami jednowarstwowymi.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy podmurowanie bloczkami Solbet 600 na płasko osłabi ścianę?

Zadane pytanie:

Muruje dom odmianą Solbet 600 (ściana 24 cm grubości plus ocieplenie). Aby osiągnąć oczekiwaną wysokość pomieszczeń muszę położyć 11 warstw bloczków o wymiarach 24x24x59 oraz jeszcze około 10-12 cm. Nie chce robić wieńca upuszczonego tak wysokiego (wystarczy 4 cm). Czy w związku z tym mogę podmurować z wierzchu bloczkami odmiany 600 o wymiarach 6-8x24x59 kładzionymi na płasko. Czy będą one słabsze od pozostałej części ściany pomimo, że jest to ta sama odmiana (600)?

Odpowiedź Solbet:

Nie nie osłabi. Beton komórkowy jest materiałem jednorodnym i ma takie same właściwości we wszystkich kierunkach. Można więc tak zrobić. Tak się to właśnie często wykonuje na budowach. Proponuję przemurować warstwę płytek jako ostatnią lub (lepiej) jako przedostatnią warstwę pod wieńcem. Płytki należy wymurować z wypełnieniem spoin poziomych i pionowych. Oczywiście należy je murować z zachowaniem wszystkich zaleceń wykonawczych:

  • przed murowaniem należy zawsze przeszlifować górną powierzchnię poziomą wcześniej wymurowanej warstwy bloczków za pomocą pacy lub struga do szlifowania,
  • zmieść z powierzchni bloczków pył powstały podczas szlifowania,
  • nałożyć zaprawę murarską do cienkich spoin za pomocą kielni do cienkich spoin,
  • wmurować bloczek lub płytkę zachowując odpowiednie przemurowanie bloczków i ustabilizować go za pomocą młotka z gumowym obuchem.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Jakie nadproża do jednowarstwowej ściany Solbet Ideal 42 bez ocieplenia przy montażu rolet zewnętrznych?

Zadane pytanie:

Mam zamiar budować dom z Solbetu Ideal 42 bez ocieplenia ściana jedno warstwowa, chciałbym zamontować rolety zewnętrzne zabudowane. Jakie nadproża musiał bym zastosować?

Odpowiedź Solbet:

Można zastosować nadproża zbrojone z betonu komorkowego SOLBET – jeśli otwory w ścianach są o szerokości do 180cm. Jeśli są otwory szersze, to można nadproża wykonać w ksztaltkach U traktujśc je jako tracony szalunek. Należy wówczas zaprojektować nadproże żelbetowe obliczeniowo do przyjętych założeń projektowych.
Schemat montażu może wyglądać, jak na rysunkach.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Czy można zastosować stropy Teriva lub Leier i wykonać wieńce oraz słupy z bloczków Solbet Optimal 600?

Zadane pytanie:

W projekcie mojego domu (budynek z piwnicą i poddaszem użytkowym) przewidziano ściany zewnętrzne z Porothermu 25 P+W + ocieplenie styropianem 14 cm, strop nad piwnicą typu Leier plus oraz nadproża prefabrykowane L19, a nad parterem strop z płyt żelbetowych 15 cm i nadproża monolityczne żelbetowe. Przewidziano również wieńce i słupy żelbetowe. Ja natomiast planuję wykonać ściany z bloczków Solbet Optimal 600 gr. 24 plus styropian 15 cm, a stropy w systemie Teriva lub Leier. Czy mogę zastosować takie stropy i wykonać wieńce oraz słupy w systemie Solbet tj. w kształtkach U? Jak Pan ocenia zaplanowane zmiany?

Odpowiedź Solbet:

Budując z betonu komórkowego można zastosować każdy rodzaju stropu. Istotne jest właściwe rozwiązanie oparcia stropu. W przypadku stropów gęstożebrowych można je opierać bezpośrednio na murze lub zastosować betonowe szalunkowe kształtki wieńcowe. Przy stropach gęstożebrowych warto dać przy podporach górne zbrojenie obwodowe. Poniżej załączam detale.

Jeśli chodzi natomiast o wykonanie wieńców, to na ścianie 24cm wykonuje się je w całym przekroju ściany. Przy zastosowaniu kształtek U przekrój wieńca może być za mały. To samo może być w przypadku wykonania słupów.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy