Warning: Error while sending QUERY packet. PID=14629 in /home/users/solbet_new/public_html/solbet/wp-includes/wp-db.php on line 2007
Konstrukcja | SOLBET

Konstrukcja

Witam.
Oczywiście można. Trzeba tylko wykonać wieniec opuszczony. Niemniej jednak system stropowy dobiera projektant konstrukcji i to on powinien zadecydować o doborze stropu.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Dzień dobry.
Tak można. Na ścianie fundamentowej można murować ścianę o grubości 36cm. Suma nadwieszeń nie może przekroczyć 1/3 grubości murowanej ściany na ścianie fundamentowej.

Jeśli chodzi o wieniec, to powinien on przenieść odpowiednie siły i powinien to ocenić projektant. Niemniej jednak kiedyś był zapis w normie, że przekrój poprzeczny wieńca powinien być nie mniejszy niż 0,025m2 i tego bym się trzymał. Oznacza to, że można zrobić wieniec w kształtach U o szerokości 30cm.

W przypadku zalewania nie trzeba kształtek dodatkowo deskować, niemniej jednak należy zachować ostrożność. Nie należy układać mieszanki betonowe bezpośrednio z pompy, lecz układać ją łopatą.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ściany działowe najlepiej łączyć do ścian nośnych za pomocą łączników stalowych. Łączniki stalowe umieszcza się na etapie murowania ścian nośnych w co trzeciej warstwei, w miejscu , gdzie ma być połączenie ze ścianą działową. Możne też je przybuć do ścian nośnych, jak będą już one wykonane. Wtedy trzeba je odgiąć, jak będzie nurowana ściana działowa.

Łącznik powinien trafiać w spoinę, w co trzeciej warstwie bloczków.

Poniżej załączam rysunek.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Tego typu wybór zawsze powinien być poparty analizą projektową. Polega to na tym, że projektant sprawdza najbardziej wytężone fragmenty ścian. Zazwyczaj są to filary międzyokienne lub inne miejsca, gdzie mamy mniejszy przekrój ściany i największe obciążenie.

Zazwyczaj wynika z tego, że nie ma takich miejsc, gdzie mamy za małą nośność. Jeśli jednak są takie miejsca, gdzie nośność jest niewystarczająca, to wykonuje się filary z żelbetu.
Jest wiele możliwości i zależy to od projektanta.

Korespondencyjnie mogę odpowiedzieć na to pytanie, że nie powinno być problemu z zastosowaniem bloczków o grubości 18cm, ale ostateczna odpowiedź powinna należeć do projektanta adoptującego projekt (1jeśli jest to projekt katalogowy), lub autora projektu (1jeśli jest to projekt indywidualny).

Tomasz Rybarczyk

Witam.
Oczywiście, jest możliwe wykonanie ścian piwnic z bloczków SOLBET.
W tym wypadku ściany piwnic, ze względu na napór gruntu, powinny mieć wypełnione spoiny poziome i pionowe. Do tych celów najlepiej zastosować bloczki o klasie gęstości 600 z profilowaniem na wpust (1typ W) o szerokości (1grubości) 24cm lub szersze.

Poniżej załączam przykłady z naszego Atlasu Detali Konstrukcyjnych.


Ilustracja 1: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami jednowarstwowymi


Ilustracja 2: Ściana piwnicy w budynku ze ścianami z ociepleniem

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Proponuję wykonać taką ścianę o grubości 10 lub 12 cm. Może to być ściana wykonana na zaprawę do cienkich spoin SOLBET 0.1 lub 0.2, lub na klej poliuretanowy SOLBET SMART.

Do słupa żelbetowego można zamocować ścianę za pomocą specjalnych łączników metalowych (1poniżej załączam zdjęcie, jak to wygląda i jaka jest idea takiego połączenia).


Fot. 1: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie bez dylatacji)


Fot. 2: Sposób połączenia ściany działowej ze słupem lub ścianą żelbetową (1połączenie tworzące dylatację)

Punkt styku ze ścianą gipsową można wykonać przyklejając bloczki SOLBET za pomocą kleju poliuretanowego. Jednak ze względu na kiepską stabilność ściany G-K należy tę krawędź przyjąć, jako swobodną.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Jak Pan słusznie zauważył, w przypadku ścian 24cm wykonane słupki w kształtkach U mogą mieć niewystarczający przekrój.
Obawiam się, że połączenie dwóch kształtek też za wiele nie zmieni, ponieważ słupki w ścianie kolankowej są poddane wypychaniu na zewnątrz, więc zależy nam na wymiarze poprzecznym słupków, czyli w tym wypadku 12cm może być za mało.

Aby zwiększyć wymiar poprzeczny można użyć kształtek np. wycinając z jednej strony ścianki i szalując słupki z jednej strony za pomocą deskowania. Wtedy uzyska się już wymiar żelbetu 18cm x 36cm.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk
 

Witam.
Jeśli jest taka potrzeba na wnękę, by ulokować w nim roletę, to jest to oczywiście możliwe. W tym wypadku nadproże o szerokości 18cm do muru z bloczków 24cm jest wystarczające.

Czasami też się to realizuje inaczej. Nadproże lokuje się nad rolokasetą, a poniżej daje się nadproże, które stanowi tylko element maskujący.

Ideę tego rozwiązania przestawiam poniżej. Jest to akurat rozwiązanie dla ściany jednowarstwowej, ale chodzi o zasadę.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Ma Pani rację. Zaleca się, by ściana w strefie przyziemia była uformowana w cokół o wysokości 30cm od poziomu terenu. To część ściany, która jest narażona na zawilgocenia wodą odbijającą się od terenu (1tzw. woda obryzgująca). Można tę część wykonać z betonu komórkowego i zabezpieczyć ją za pomocą tynku odpornego na wilgoć “np. tynk marmolitowy” lub np. przykleić płytki zabezpieczając również uprzednio ścianę za pomocą hydroizolacji.
Często wynosi się ścianę fundamentową powyżej gruntu, by cokół był wykonany z bloczków betonowych. Proszę zobaczyć na ilustracji poniżej, gdzie przedstawiono detal najpopularniejszego rozwiązania strefy przyziemia dla ściany z ociepleniem.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to beton komórkowy ma we wszystkich kierunkach te same parametry, więc można wymurować bloczki ustawiając je “na boku”. Należ przy tym pamiętać o tym, by wymurować je dając zaprawę w spoinach poziomych i pionowych.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk


Rys. 1: Typowe rozwiązanie posadowienia oraz strefy przyziemnej w budynku jednorodzinnym


Rys. 2: Detale

Witam.
To nie tylko kwestia korozji, która prawdopodobnie nie będzie następować, ponieważ nie będzie dostępu środowiska zewnętrznego do zbrojenia. Ważniejsze jest to, by zbrojenie podłużne było w otulinie betonu, który zapewnia właściwe kotwienie prętów i ich współpracę stali z betonem w przekroju żelbetowym.

Sądzę, że pomimo tego, że pręty dolne leżały na ścianie, to otulina jest zapewniona poprzez strzemiona, które w tym wypadku tworzą rolę również podkładek dystansowych. Co prawda będzie ona mniejsza niż się wymaga, ale zawsze to coś. Przypuszczam, też, że na pewno są miejsca, gdzie zbrojenie mogło się podnieść, więc nie powinno być z tego tytułu żadnych problemów.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam
Najlepiej balkon wykonywać za pomocą wkładek zbrojeniowych np. Schock Isokorb. Jednak nie zawsze niestety inwestorzy się decydują na takie rozwiązanie.

Jeśli balkon jest już wykonany w postaci płyty żelbetowej, to można wykonać to w ten sposób, jak na zamieszczonych poniżej detalach. Na rysunkach pokazana jest idea ocieplenia, która polega na otuleniu płyty balkonowej za pomocą ocieplenia.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Witam.
Przy budowie ścian jednowarstwowych należy wykonać to w taki sposób, by nie było mostków termicznych. Czyli po pierwsze należy bloczki Ideal murować na zaprawie do cienkich spoin. Po drugie, wieniec i inne miejsca, należy wykonać zgodnie z zaleceniami.

Poniżej przedstawiam np. detal wykonania wieńca i jak go należy wykonać, by nie było mostków termicznych. Osobom zainteresowanym budowaniem w naszym systemie udzielamy wsparcia technicznego. Najlepiej oglądnąć film szkoleniowy, jak budować w systemie SOLBET i ew. przeglądnąć niektóre detale w Atlasie detali konstrukcyjnych i będzie się wszystko wiedzieć, jak i co należy rozwiązać.

Dla ściany z bloczków Ideal uzyska Pan współczynnik U=0,23 W/m2K.

Jak wiele technologii, tak wiele zdań. Tak samo jest w tym względzie, są zwolennicy ścian jednowarstwowych i zwolennicy ścian z ociepleniem. Znam inwestorów, którzy sobie bardzo chwalą walory domu wybudowanego ze ścianami jednowarstwowymi.

Pozdrawiam
Tomasz Rybarczyk

Mapa punktów handlowych

Znajdź punkt handlowy